Siostry Służebniczki

czytaj więcej

Ogłoszenia

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Aktualności

II DZIEŃ WIELKANOCY

 

 

1.W trosce o zdrowie i życie naszych parafian, dostosowując się do zarządzeń rządowych i korzystając z dyspensy Biskupa Diecezji Sosnowieckiej, nadal prosimy o pozostanie w domach i do uczestniczenia we Mszy Świętej i innych nabożeństwach za pośrednictwem radia i telewizji, a także do kontynuowania modlitwy rodzinnej.

 

2.Ze względu na trudności w realizowaniu zarządzeń rządowych co do ilości osób uczestniczących we Mszy Świętej, by nie robić wyróżnień i przykrości, my kapłani odprawiamy Msze Święte bez udziału wiernych ,zgodnie z zamówionymi intencjami ,według stałego porządku .

 

3.Codziennie przed Mszą Świętą wieczorną kapłani bazyliki modlą się modlitwą brewiarzową  w intencji zarażonych koronawirusem, za ofiary pandemii oraz w intencji wszystkich Parafian i udzielamy Wam błogosławieństwa.

 

4.Trwa Oktawa Wielkanocy, obchodzona jest w Kościele jako jedna uroczystość, dlatego w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

5.W przyszłą niedzielę będzie Niedziela Miłosierdzia. W bazylice kapłani po każdej Mszy Świętej będą odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a o godzinie 15.00 w bazylice odprawią Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

 

Włączmy sie o tej godzinie ,w swoich rodzinach ,we wspólną modlitwę  o Miłosierdzie dla siebie i świata całego.

 

5.Bóg zapłać za przesyłane ofiary na konto parafialne.

 


WIELKANOC

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus  zagości w Waszych sercach- Drodzy Parafianie . Dołączamy  się do życzeń Biskupa  Diecezji Grzegorza Kaszaka i z całego serca, w tym trudnym czasie  życzymy, abyście zostali napełnieni Bożą radością, nadzieją ,mocą i potrzebnymi łaskami.

Niech paschalny czas będzie światłem niosącym pokój Waszym rodzinom.

 

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

 

Szczęść Boże.!

 

Ks. proboszcz Mieczysław wraz z kapłanami Parafii Św. Andrzeja Apostola w Olkuszu.

 

 


ŻYCZENIA WIELKANOCNE


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW

Biskup Sosnowiecki Grzegorz Kaszak we wskazaniach dotyczących Triduum Paschalnego zarządza, aby w tym trudnym i wyjątkowym roku nie organizować tradycyjnego błogosławienia pokarmów wielkanocnych w Wielką Sobotę.

Księża z parafii Kościoła Rzymskokatolickiego w Olkuszu nie organizują błogosławienia pokarmów na wioskach i ulicach miasta.

 

Biskup Sosnowiecki prosi, aby dokonać obrzędu błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym i może tego dokonać każdy z domowników, najlepiej, by była to głowa rodziny.

 

Propozycja modlitwy błogosławieństwa w rodzinie przy wielkanocnym stole.

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 


NIEDZIELA PALMOWA

NIEDZIELA PALMOWA 5 KWIETNIA 2020 R.

 

Z Orędzia Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z godziny 20.00 dnia 4 kwietnia 2020 r. punkt 3 i 4.

 

I„3. Na tej drodze – na której wierni zostali pozbawieni możliwości bezpośredniego dostępu do Eucharystii i sakramentów – obudziliśmy się nagle z głodem Eucharystii. Ci, którzy regularnie uczestniczyli we Mszach świętych, a nawet ci, którzy czynili to sporadycznie, poczuli się nieswojo. Wprawdzie mogą przyjmować Komunię duchową, ale nie są w stanie – ze względu na rygory sanitarne – uczestniczyć we Mszy świętej i Komunii sakramentalnej. Mogą oglądać i słuchać transmisje telewizyjne, internetowe radiowe, pokonując dzięki temu niewidzialne mury….

 

 II.4. Jak w obecnej sytuacji ma wyglądać wielkopostna spowiedź? Poza okolicznościami, gdzie możliwa jest indywidualna spowiedź, wytyczne księży biskupów przypominają o – wskazanej w Katechizmie – możliwości uzyskania odpuszczenia grzechów ciężkich w sytuacji niemożności przystąpienia do pojednania sakramentalnego. W takich okolicznościach trzeba – po rachunku sumienia – wzbudzić żal doskonały za grzechy oraz postanowienie sakramentalnego ich wyznania przy najbliższej sposobności. W ten sposób „od razu wrócisz do łaski Bożej” – mówi papież Franciszek.  „/Koniec cytatu.

 

III.DRODZY PARAFIANIE! Widzimy Waszą ogromną wiarę i determinację, aby uczestniczyć w liturgii i przyjmować Pana Jezusa w komunii świętej. W tym trudnym czasie dla nas wszystkich, prosimy Was gorąco, w duchu miłości Boga i bliźniego, zachowajcie wszelką ostrożność. Aby nie narazić nikogo na utratę zdrowia i życia. W tym duchu, chociaż z wielkim bólem w sercu, prosimy Was [ZOSTAŃCIE W DOMACH}. Uczestniczcie we Mszy świętej transmitowanej (w niedzielę, święta i dni powszednie) przez telewizję, radio, czy Internet. Przyjmijcie Komunię świętą duchowo. 

Zgodnie z zaleceniami, jeśli tylko będzie taka sposobność, będzie zorganizowana i ogłoszona spowiedź święta.

W kaplicy Świętego Jana Kantego nadal będzie można adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (z zachowaniem przepisów)./Maksymalnie 5 osób i oddalenie od siebie 2 metry./

Mamy nadzieję na zrozumienie powagi sytuacji i naszych najlepszych intencji.

Życzymy Wam zdrowych, pogodnych, duchowo przeżytych Świąt Triduum Paschalnego i Uroczystości Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

 

IV.Liturgię Wielkiego Tygodnia odprawimy bez udziału wiernych . Dozwoloną liczbę 5 osób będą stanowić dorośli lektorzy i kantor.

 

Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Koncelebrowana Msza Święta rozpocznie się o godzinie 18.00

 

Wielki Piątek – w tym dniu nie ma Mszy Świętej. – dzień przeżywania Męki i zbawczej śmierci Jezusa Chrystusa. Liturgia Wielkopiątkowa rozpocznie się o godzinie 17.00. Nie będzie możliwości nocnej adoracji.

W Wielki Piątek wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a prawem do zachowania postu, czyli jeden posiłek do syta i dwa lekkie ,objęci są wszyscy od 18 do 60 roku życia.

 

Wielka Sobota –adoracja Pana Jezusa w Grobie Pańskim.( z zachowaniem zarządzeń stanu epidemii- jednocześnie maksymalnie 5 osób i oddalenie od siebie 2 metry) Liturgia Wigilii Paschalnej o godzinie 19.00.

 

V.Zmarli Parafianie w marcu : ś p.: Janusz Zaremba, Zenona Feliksik, Violetta Kufirska, Zenobia Krawczyk, Włodzimierz Glanc, Lilianna Kudzia, Piotr Opalski, Jan Poch, Marian Stochel, Janusz Zub, Edward Mendrygał, Natalia Duch – Szul ,Marianna Jochymczyk ,Stanisława Bargieł ,Józefa Baran, Józef Kleczek,Marian Hrychorowicz,Pelagia Teśluk,Krystyna Kula,Helena Polakiewicz,Zbigniew Popczyk,Julian Włodarz,Piotr Dolezy

 

… Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Wieczny odpoczynek….

 

VI.Dotyczy poświęcenia pokarmów.

Do tej pory w Wielką Sobotę gromadziliśmy się z pokarmami, które później spożywaliśmy z rodziną w Niedzielę Zmartwychwstania. Teraz nie będzie takiej możliwości i dlatego przygotowaliśmy modlitwę opartą o tę, która od lat obowiązuje w naszych świątyniach. W sposób szczególny chcemy w niej podkreślić rolę rodziny podczas tych świąt.

Obrzęd błogosławieństwa może być dokonany w gronie rodzinnym w poranek wielkanocny. Tego błogosławieństwa dokonuje ojciec rodziny, bądź inna osoba.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW PRZED WIELKANOCNYM POSIŁKIEM
Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy żegnają się i odpowiadają:

Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Ojciec rodziny bądź przewodniczący może skierować do zgromadzonych słowa przygotowujące do błogosławieństwa:

Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie,
w świątyniach gromadzimy się w kościele domowym. Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.

Ojciec rodziny lub ktoś z obecnych odczytuje tekst Pisma świętego.

Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”
(Mt 6,31ab.32b-33).

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:

W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek wielu naszych bliźnich przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my – pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie.

Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz…

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa:

Panie Jezu, ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku.
Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu.
Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.
Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panujące epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 


PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA I PIERWSZE SOBOTY

 

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii .

 

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

– prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot. Nr 2330/00/LL, (tekst łaciński “Notitiae” 37 (2001) 190-194).

– w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe (Święta Kongregacja Soboru, “Tricenario Gregoriano”. Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich, 24.02.1967 (AAS 59 (1967), s. 229-230.])

 

dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;

 

zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia) (por. Breviarium Fidei (2002), nr 296), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1452).

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP
Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.


V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU – 29.03.2020 r.

1. W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych wciąż prosimy o zrozumienie tej trudnej dla nas sytuacji spowodowanej stanem epidemii. Niech dostosowanie się do wskazań i zarządzeń rządowych i kościelnych będzie znakiem wielkiej troski o zdrowie i życie swoje i innych. Zachowanie wczorajsze  dzisiaj już może być bardzo niebezpieczne.

Zostań w domu!

 


2. Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane – aż do odwołania.

Wszyscy jesteśmy zagrożeni, gdyż nie wiemy ile osób nie wykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów.

Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.

 

3. Ze względu na trudności w realizowaniu zarządzeń rządowych co do ilości osób uczestniczących we Mszy Świętej, by nie robić wyróżnień i przykrości, my kapłani odprawiamy Msze swiete wedlug stałego porządku i zgodnie z zamówionymi intencjami , ale bez udzialu wiernych.

Pół godziny przed wieczorną Msza świętą, my kapłani modlimy się w bazylice szczególnie we wszystkich Waszych intencjach, a przede wszystkim o ustanie epidemii.

 

 

4. W obecnej sytuacji prosimy, by przy nawiedzaniu naszej kaplicy adoracji, dostosować się i wypełnić zarządzenia państwowe ograniczające liczbę osób przebywających w kaplicy nawet mniej niż 5 osób.

 

5. Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Nie wolno na takie propozycje odpowiadać.

 

6. W pierwszy czwartek kwietnia prosimy o modlitwę w intencji świętych, licznych i charyzmatycznych powołań kapłańskich i zakonnych.

 

7. W pierwszy piątek kwietnia prosimy o kontynuację I piatków przyjmując duchowo Komunię Świętą wynagradzającą i odmawiając Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt Poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi.

 

8. W pierwszą sobotę kwietnia zachęcamy do duchowej Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi, do odmówienia Różańca wynagradzającego i do rozważania nad tajemnicą Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Pomoc w rozważaniu możemy uzyskać w sobotę w Radiu Maryja o godz. 11.45 lub 23.30 lub przez internet: sekretariatfatimski.pl w zakładce I SOBOTA.

 

9. W Niedzielę Palmową nie będzie poświęcenia i procesji z palmami.

 

10. Prosimy Parafian  o uczestnictwo w liturgiach przez środki masowego przekazu. Zachęcamy również do rodzinnej modlitwy, odprawienia Drogi Krzyżowej, adoracji Krzyża, medytacji Słowa Bożego w naszych domach i do duchowej łączności z naszą parafią.

 

 

Bóg pragnie naszego nawrócenia. Niech Boże błogosławieństwo umocni naszą wiarę w przeżywaniu trudnego czasu.

Szczęść Boże.


SAKRAMENT POKUTY

 

SAKRAMENT POKUTY W STANIE EPIDEMII

 

Zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).

 

W SYTUACJI POTRZEBY SKORZYSTANIA ZE SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY  Z KAPŁANEM W GODZINACH DYŻYRU KANCELARII PARAFIALNEJ :

PONIEDZIAŁEK,CZWARTEK:10.00 -12.00

WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK :10.00 -12.00 i 16.00-18.00

SOBOTA: 9.00-10.00


Tel. 32 643-15-20

 

 


PILNY KOMUNIKAT

 

 

W związku z trwaniem Stanu Epidemii  i wprowadzeniem w Polsce od 25 marca nowych zasad bezpieczeństwa,wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom:

 

We Mszy świętej nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób. Zrozumiała jest trudność dla nas kapłanów z wypełnienim tego rozporządzenia , dlatego dla jasności ustalamy,że Msze święte w bazylice będą odprawiane  bez udziału wiernych!.

 

Wszystkie intencje będa odprawiane, tak jak zostały zamówione.

 

 

 Modlitwa w kaplicy adoracji tylko pojedynczo!

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach otwarcia kancelarii.Informacja szczegółowa niżej w tytule kancelaria.

 

Trwamy w nadziei, że Bóg ma każdego w swej opiece, a ludzie dobrej woli robią wszystko abyśmy , w tej trudnej sytuacji, jak najmniej ucierpieli.


ADMINISTRACJA CMENTARZA PARAFII ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W OLKUSZU

 

 

ADMINISTRACJA CMENTARZA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA

 

TEL.662 294 960 czynny od 8.00 do 15.00 WYŁĄCZNIE W SPRAWACH POGRZEBÓW.


    Zasady przetwarzania danych

    Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

    Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Bazylika św. Andrzeja, siedziba: Olkusz, Szpitalna 1.