Siostry Służebniczki

czytaj więcej

Ogłoszenia

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Aktualności

Zarządzenie Episkopatu z związku z koronawirusem

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.


DYSPENSA BISKUPA GRZEGORZA KASZAKA


KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

BP KEP

Publikujemy treść komunikatu:

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. zagrożenia koronawirusem

W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach.

 1. W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, aby nie było dużych zgromadzeń osób, proszę o zwiększenie – w miarę możliwości – liczby niedzielnych Mszy Świętych w kościołach, aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych.
 2. Przypominam, że – w obecnej sytuacji – osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy Świętych, które są w niedziele w środkach społecznego przekazu np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje.
 3. Przypominam, że nie ma wymogu, by podczas Mszy św. przekazywać znak pokoju przez podanie dłoni.
 4. Dobremu Bogu polecajmy zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam szczególnie do modlitwy suplikacją „Święty Boże, Święty Mocny…”.

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Zobacz też:


REKOLEKCJE SZKOLNE ODWOŁANE

 

'Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.'

 

W związku z tą decyzją nie będzie w bazylice rekolekcji szkolnych .


II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

II Niedziela Wielkiego Postu

 

Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu -8.03.2020 r.

 

1.II Niedziela Wielkiego Postu- 8 marca- wszystkim Paniom, z racji Dnia Kobiet, życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, zdrowia i wszelkiej pomyślności- niech Maryja zawsze będzie dla Was wzorem .

 

2.Dzisiaj  Kościół obchodzi niedzielę AD GENTES/ DO NARODÓW/-Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. W parafiach odbywa się ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad GENTES. Bóg zapłać ofiarodawcom i Caritas za pomoc w tej kweście.

 

2a. Krąg biblijny będzie wyjątkowo w dzisiejszą niedzielę po Mszy świętej wieczornej. Zapraszamy.

 

3.Nabożeństwa wielkopostne

 

– Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedzielę o godz. 16.00.

– Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 16.00, 17.00, 19.00  .

 

4.W dniu 13 marca - w piątek po Mszy św. wieczornej o godzinie 18.45 będzie spotkanie dla chrzestnych i rodziców, którzy zamierzają chrzcić swoje dzieci w miesiącu marcu i kwietniu- serdecznie zapraszamy.

 

4a.Msza święta w intencji rzemieślników Cechu Rzemiosł Różnych i ich rodzin będzie 19 marca o godzinie 18.00 – zapraszamy.

 

5.Na wniosek mieszkańców Olkusza, od miesiąca na naszym cmentarzu ustawione są pojemniki do segregacji odpadów. Pojemniki na szkło i plastik ustawione przy obydwu bramach są, w sposób widoczny, odpowiednio oznaczone. Niestety, niektórzy odwiedzający cmentarz nie szanują przepisów i do koszy na segregowane odpady wrzucają odpady mieszane. Takich pojemników nikt nie zakwalifikuje do odpadów segregowanych, a co za tym idzie, opłata za ich wywóz będzie znacznie wyższa. Jak wszystkim wiadomo, od początku tego roku  obowiązują znacznie podwyższone stawki za wywóz nieczystości, co dotyczy nie tylko gospodarstw prywatnych, ale także cmentarza i ma znaczący wpływ na wzrost kosztów funkcjonowania cmentarza. Ponadto, od kilku lat rośnie ilość odpadów, które muszą być usuwane z cmentarza- i to też generuje duży wzrost kosztów cmentarza. Duża ilość kwiatów i zniczy na grobach jest wyrazem naszej miłości i pamięci o zmarłym, ale jako wierzący też musimy pamiętać i  rzeczywiście pamiętamy i wierzymy, że zmarłym w zbawieniu pomaga z naszej strony tylko modlitwa, zamawiane Msze święte w ich intencji i uzyskiwane dla nich odpusty.

 

6.Rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół podstawowych w naszej bazylice odbędą się w dniach :11,12 i 13 marca /środa, czwartek, piątek/. Klasy : VII ,VIII będą przychodzić do bazyliki na godzinę 8.30, klasy IV, V, VI na godzinę 10.00, a klasy : I, II, III na godzinę 11.30.Spowiedź rekolekcyjna będzie w czwartek.

7.W sobotę, 14 marca po Mszy świętej wieczornej będziemy gościć w naszej bazylice artystów Teatru KATHERSIS z Anglii, którzy wystąpią w spektaklu pt. „ KIM JA JESTEM”. Reżyserem i autorem tej sztuki jest Olkuszanka Pani Dorota Górczyńska – Bacik. Współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu z udziałem Olkuskiego Zespołu „MAKSYMILIANUM” Sztuka wystawiana jest już trzeci rok w parafiach na terenie Wielkiej Brytanii. Treść jej odbiega od tradycyjnej PASJI- główną postacią spektaklu jest swego rodzaju ZŁO, które drwi z CZŁOWIEKA i DOBRA. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na plakatach.

8. Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów
Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę w Częstochowie odbędzie się dn. 19 marca 2020 r. Wyjazd organizują katechizujący.

9.Telewizja Polska wraz z Wytwornią Filmów Dokumentalnych zrealizowała film „Zieja', który wejdzie do kin w dniu 13 marca br.  Ekranizacja ukazuje postać kapłana znanego i cenionego w środowisku Warszawskim.

 

10.Narodowy Marsz Życia odbędzie się w Warszawie w niedzielę 22 marca, w ramach obchodów Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia. Ma on w tym roku szczególny charakter, bo odbędzie się w setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II i w roku beatyfikacji Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego - wielkich obrońców życia i rodziny; w sposób naturalny Marsz wpisuje się także w setną rocznicę Cudu nad Wisłą, który dzięki bohaterstwu żołnierzy i wstawiennictwu Matki Bożej Łaskawej, na kilkadziesiąt lat uchronił Warszawę, Polskę i Europę przed komunistycznym zniewoleniem.
Narodowy Marsz Życia organizowany jest przez Fundację św. Benedykta i kilkadziesiąt innych organizacji i wspólnot z całej Polski. Rozpocznie się o godz. 11.00 Mszą św. w Bazylice Archikatedralnej św. Jana i Bazylice Katedralnej św. Floriana, a następnie o godz.12.30 wyruszy z Placu Zamkowego na Plac Trzech Krzyży.

 

11.W wolbromskim Kinie Radość będzie wyświetlany film „Najświętsze Serce”. Szczegółowe daty seansów są podane na plakacie w gablocie.

 

12.Pielgrzymka do Wilna  w dniach od 4 do 7 czerwca 2020 r. Nasza parafia, z racji diecezjalnego spotkania w Sokółce i Beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego , organizuje pielgrzymkę do Wilna w dniach od 4 do 7 czerwca 2020 r. Program pielgrzymki umieszczony jest w gablocie. Zapisy w kancelarii parafialnej.

 

13.W Domu księży św. Józefa w Będzinie, w 84 roku życia i 61 roku kapłaństwa,
odszedł do Pana ks. kan. Włodzimierz TORBUS-emerytowany proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej Rogoźniku.

Miłosierny Boże spraw, aby Twój sługa, prezbiter Włodzimierz, którego
w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie
w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  Za zmarłego
kapłana i naszych bliskich zmarłych -Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Wieczny odpoczynek


WTOREK (10.03.2020r.) - kościół pw. NSPJ w Będzinie
14.45 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.00 - Msza Święta żałobna i eksporta
Po mszy świętej przewiezienie trumny z ciałem zmarłego do Rogoźnika.
18.00 - 21.00  Czuwanie modlitewne w kościele
pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rogoźniku


ŚRODA (11.03.2020r.) - kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rogoźniku
10.00 - czuwanie modlitewne
12.00 - Msza Święta pogrzebowa i eksporta pod przewodnictwem
J.E. ks. bpa Grzegorza Kaszaka

Po Mszy świętej przewiezienie trumny z ciałem ś.p. ks. kan. Włodzimierza
do Koziegłówek (Archidiecezja Częstochowska).

Zmarły ks. Włodzimierz, zgodnie z własną wolą, pochowany zostanie w grobowcu ze swoim rodzicami na cmentarzu parafialnym w Koziegłówkach (parafia pw. św. Antoniego Padewskiego).

 

 

 

 

 

 

 


I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

I Niedziela Wielkiego Postu

 

Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu -1.03.2020 r.

 

1.I Niedziela Wielkiego Postu.Właściwemu przeżyciu czasu Wielkiego Postu służą również nabożeństwa (za udział w których możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami).

 

– Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedzielę o godz. 16.00.

– Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 16.00, 17.00, 19.00  .

 

2..W dzisiejszą niedzielę  uczniowie klas trzecich , przygotowujący się do I Komunii Świętej ,wraz ze swoimi rodzicami będą mieć Mszę Świętą o godzinie 15.00. W czasie Mszy Świętej zostaną poświęcone dla tych uczniów książeczki do nabożeństwa.

 

3.Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu zaprasza osoby, które chciałaby uzyskać informacje dotyczące adopcji dziecka na dzień otwarty. Odbędzie się on w sobotę 7 marca od godziny 10.00 do godz. 15.00 w siedzibie ośrodka przy ul. Skautów 1 w Sosnowcu. Więcej informacji znajduje się na stronie duszpasterstwa rodzin diecezji sosnowieckiej oraz na plakacie w gablotce.

 

4.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, I piatek i I sobota miesiąca. W I czwartek Kościół modli sie o nowe powołania kapłańskie i zakonne i za kapłanów. W kaplicy św. Jana Kantego adoracja wspólna będzie o godzinie 11.00, 13.00 i 15.00. Adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00 poprowadzi Wspólnota Odnowy w Duchu Św. Maranatha.W I piątek miesiąca czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa-spowiedź będzie w czasie Mszy świętych i od godziny 16.00 do 18.30.W I sobotę miesiąca otrzymuje szczególną cześć Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny-w naszej bazylice odmawiamy 4 części różańca, a w godzinach rannych kapłani odwiedzają zgłoszonych chorych w domach niosąc im posługę sakramentalną.

 

5.Wydział Duszpasterstwa Rodzin zapraszają na rekolekcje wielkopostne dla związków niesakramentalnych.. Rekolekcje odbędą się w kościele pw. św. Floriana w Sosnowcu – Zagórzu (ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2) w dniach od 6 do 8 marca 2020 r. (piątek – niedziela) o godz. 19.15.

 

6.Pielgrzymka do Wilna  w dniach od 4 do 7 czerwca 2020 r.

Nasza parafia, z racji diecezjalnego spotkania w Sokółce i Beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego , organizuje pielgrzymkę do Wilna w dniach od 4 do 7 czerwca 2020 r. Program pielgrzymki umieszczony jest w gablocie. Zapisy w kancelarii parafialnej.

 

 

7.W sobotę, 14 marca po Mszy świętej wieczornej będziemy gościć w naszej bazylice artystów Teatru KATHERSIS z Anglii, którzy wystąpią w spektaklu pt. „ KIM JA JESTEM”. Bliższe informacje są na plakacie.

 

 

8.Ksiądz Biskup prosi, aby okres czterdziestu dni Wielkiego Postu był, w każdej wspólnocie parafialnej naszej diecezji, czasem modlitwy i pokuty w intencji nowych powołań kapłańskich do diecezjalnego seminarium. Każdy może wybrać sobie dowolny dzień tegorocznego Wielkiego Postu, który przeżyje o chlebie i wodzie, modląc się Litanią do św. Józefa, patrona seminarium, w intencji nowych powołań. Zachęcamy do wpisania już dzisiaj swojego imienia i nazwiska oraz wybranej daty na przygotowanej liście.

 

9.Samorząd województwa małopolskiego ,w ramach pierwszego tegorocznego naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2020”przydzielił dotacje. Wśród obiektów, które otrzymają dofinansowanie jest również nasza bazylika-dotacja w wys. 30 tys. zł wspomoże prace ratunkowe i interwencyjne przy renowacji słynnego poliptyku olkuskiego z 1485 r. Parafia nasza dokona też kompleksowej konserwacji obrazu Ecce Homo   z XVII w. na co otrzymała dotację w wys. 15 tys. zł.

 

10. Wszystkim, którzy w miesiącu marcu będą przeżywać swoje urodziny, imieniny lub inne ważne rocznice życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i wszelkiej pomyślności.

 

Zmarli Parafianie w miesiącu lutym : ś p.

Stanisław Jurczyk ,Janina Glanowska, Jerzy Leki, Zofia Kasprzyk, Letycja Kiełtyka, Małgorzata Grzywacz, Stefania Stanek, Zygmunt Kaliś ,Jakub Szymczyk, Barbara Dąbrowska, Maria Kuś, Marian Pypno, Krystyna Mrówka, Kazimierz Kosowski, Wiesław Głowacki, Henryka Rudzińska, Stanisław Czeladzki, Christine Olszewski, Stanisław Kluczewski .

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario..Wieczny odpoczynek….

 


VII NIEDZIELA ZWYKŁA

VII Niedziela Zwykła  

 

Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu -23.02.2020 r.

 

1.Dzisiaj jest VII Niedziela Zwykła.

 

2.W najbliższą środę rozpoczyna się Wielki Post. W Środę Popielcową Msze Święte z posypaniem głów popiołem będą odprawione o godzinie 7.00, 8.30., 10.00, 11.30, 16.00 i 18.00.. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych i post ścisły, nazywany inaczej ilościowym. Polega on na tym, że wierny tylko raz je do syta, a dwa razy lekko się posila. Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście ścisłym są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. roku życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia.

 

Właściwemu przeżyciu czasu Wielkiego Postu służą również nabożeństwa (za udział w których możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami).

 

– Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedzielę o godz. 16.00.

– Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 16.00, 17.00, 19.00  .

 

4.W sobotę -29 lutego  ,odbędzie się  spotkanie formacyjne „Wspólnoty Emmanuel„. Początek spotkania  godz. 15 00 w Kaplicy św. Jana Kantego  Koronką do Miłosierdzia Bożego , a także , uwielbienie  , adoracja , nauczanie , modlitwa wstawiennicza , Msza Św. oraz tradycyjnie kawa, herbata .  Zapraszamy wszystkich  .

 

5.W przyszłą niedzielę  uczniowie klas trzecich , przygotowujący się do I Komunii Świętej ,wraz ze swoimi rodzicami są proszeni o przyjście na Mszę Świętą na godzinę 15.00. W czasie Mszy Świętej zostaną poświęcone dla tych uczniów książeczki do nabożeństwa.

 

6.Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu zaprasza osoby, które chciałaby uzyskać informacje dotyczące adopcji dziecka na dzień otwarty. Odbędzie się on w sobotę 7 marca od godziny 10.00 do godz. 15.00 w siedzibie ośrodka przy ul. Skautów 1 w Sosnowcu. Więcej informacji znajduje się na stronie duszpasterstwa rodzin diecezji sosnowieckiej oraz na plakacie w gablotce.

7. Wydział Duszpasterstwa Rodzin oraz wspólnota „Drogi nadziei” zapraszają na rekolekcje wielkopostne dla związków niesakramentalnych. Rekolekcje adresowane są do osób, które po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego żyją w nowym związku cywilnym i w konsekwencji nie mogą zawrzeć ślubu kościelnego. Rekolekcje odbędą się w kościele pw. św. Floriana w Sosnowcu – Zagórzu (ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2) w dniach od 6 do 8 marca 2020 r. (piątek – niedziela) o godz. 19.15. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Andrzej Cieślik. Informację o rekolekcjach można znaleźć na stronie internetowej duszpasterstwa rodzin diecezji sosnowieckiej oraz na plakacie w gablotce.

 

8.Zespoł Szkół Nr 1 w Olkuszu serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne warsztaty dla nieformalnych opiekunów osób starszych z organizowania czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Warsztaty odbędą się w dniach 6 marca 2020 r. w godzinach 16.00- 19.00 oraz 7 marca 2020 r. w godzinach 10.00- 12.00. Zapisy dla chętnych w sekretariacie szkoły pod nr tel. 32 643 04 50 wew. 10.Warsztaty maja charakter praktyczny. Składają się z części opiekuńczo-pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej. Program obejmuje miedzy innymi takie zagadnienia jak :

 • toaleta chorego w łóżku
 • prawidłowe pozycje ułożeniowe
 • pielęgnacja zapobiegająca odleżynom
 • zmiana pozycji osoby leżącej na siedzącą
 • pomiary ciśnienia tętniczego krwi, tętna i oddechu w praktyce
 • obliczanie wskaźnika BMI
 • rola Opiekuna w zaspokajaniu podstawowych potrzeb chorego

Prośbę o przekazanie tych informacji mieszkańcom przekazała Dyrektor Zespołu Szkol Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu Pani Aldona Nowicka.

Wszystkie te informacje są na plakacie w gablocie.

 

9.W sobotę, 14 marca po Mszy świętej wieczornej będziemy gościć w naszej bazylice artystów Teatru KATHERSIS z Anglii, którzy wystąpią w spektaklu pt. „ KIM JA JESTEM”. Reżyserem i autorem tej sztuki jest Olkuszanka Pani Dorota Górczyńska – Bacik. Współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu z udziałem Olkuskiego Zespołu „MAKSYMILIANUM” Sztuka wystawiana jest już trzeci rok w parafiach na terenie Wielkiej Brytanii. Treść jej odbiega od tradycyjnej PASJI- główną postacią spektaklu jest swego rodzaju ZŁO, które drwi z CZŁOWIEKA i DOBRA.

10.Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2). Słowa, które Jezus skierował do apostołów, świadczą o tym, że Dobry Pasterz zawsze troszczy się o swoje owce. Robi wszystko, aby „miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10). Jednocześnie zachęca nas do nieustannej prośby o tych, którzy będą kontynuować Jego misję, aby Ewangelia była głoszona ludziom wszystkich czasów. Zbliżający się okres czterdziestu dni Wielkiego Postu niech będzie, w każdej wspólnocie parafialnej naszej diecezji, czasem modlitwy i pokuty w intencji nowych powołań kapłańskich do diecezjalnego seminarium, pod hasłem: „Razem szturmujemy niebo. Wielki Post 2020”. Prosimy kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich parafian o włączenie się w to dzieło. Każdy może wybrać sobie dowolny dzień tegorocznego Wielkiego Postu, który przeżyje o chlebie i wodzie, modląc się Litanią do św. Józefa, patrona seminarium, w intencji nowych powołań. Zachęcamy do wpisania już dzisiaj swojego imienia i nazwiska oraz wybranej daty na przygotowanej liście, którą Ksiądz Proboszcz w Wielki Czwartek złoży w duchowym darze od parafii w sosnowieckiej katedrze.

 

11.Spotkanie kręgu biblijnego będzie w poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej- zapraszamy.

 


VI NIEDZIELA ZWYKŁA

 VI Niedziela Zwykła  

 

Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu -16.02.2020 r.

 

1.Dzisiaj jest VI Niedziela Zwykła. W naszej Parafii ,z racji III niedzieli miesiąca, wspieramy większą ofiarnością prace inwestycyjne. W ostatnim czasie zakończyliśmy prace modernizacyjne WC dla interesantów kancelarii parafialnej- dzisiaj efekt tych prac można obejrzeć. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

 

2.Stało się zwyczajem, że w III niedzielę miesiąca po Mszy świętej wieczornej w naszej bazylice odbywają się koncerty organowe- dzisiaj na organach Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego zagra Pan Profesor Krzysztof Urbaniak i studenci Akademii Muzycznej w Łodzi z klasy organów- serdecznie zapraszamy.

 

3.Kapłani z Fatimy zorganizowali akcję modlitewną w intencji rodzin. Akcja w łączności z Fatimą na całym świecie odbędzie się 20 lutego 2020 r. W ramach tej akcji w godzinach od 20.00 do 21.00 czasu portugalskiego lub 21.00 do 22.00 czasu polskiego przed Najświętszym Sakramentem zostanie odmówiony Różaniec święty w intencji rodzin. Nasza Parafia włączy się w tę modlitwę w czwartek o godzinie 17.00 w kaplicy św. Jana Kantego. Zapraszamy do tej modlitwy .

 

4.Wspólnota Odnowy w Duchu Św. „Maranatha” wraz z opiekunem    ks. Pawłem  zaprasza w czwartek, po Mszy św. wieczornej ,na spotkanie modlitewne do sali w domu parafialnym im. Jana Pawła II.

 

5.W piątek rozpocznie  się w naszej parafii peregrynacja ikony Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, wielka modlitwa o wyzwolenie osób uzależnionych. Owa ikona przypomina krzyż franciszkański, gdzie obok Chrystusa znajdują się patroni Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Peregrynacja Krzyża w naszej parafii rozpocznie się Mszą Świętą w piątek o godzinie 18. Po niej odprawiona będzie Droga Krzyżowa  prowadzona przez małżeństwa wspólnoty Domowego Kościoła  naszej parafii.  W sobotę od rana ikona Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka będzie wystawiona w Kaplicy Adoracji św. Jana Kantego, gdzie od 14.00 będzie wspólna adoracja  a o godzinie 15, na zakończenie peregrynacji, zostanie odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy do włączenia sie w tę modlitwę wszystkich którym nie jest obojętna modlitwa o wyzwolenie z nałogów i uzależnień.

 

6.Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2). Słowa, które Jezus skierował do apostołów, świadczą o tym, że Dobry Pasterz zawsze troszczy się o swoje owce. Robi wszystko, aby „miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10). Jednocześnie zachęca nas do nieustannej prośby o tych, którzy będą kontynuować Jego misję, aby Ewangelia była głoszona ludziom wszystkich czasów. Zbliżający się okres czterdziestu dni Wielkiego Postu niech będzie, w każdej wspólnocie parafialnej naszej diecezji, czasem modlitwy i pokuty w intencji nowych powołań kapłańskich do diecezjalnego seminarium, pod hasłem: „Razem szturmujemy niebo. Wielki Post 2020”. Prosimy kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich parafian o włączenie się w to dzieło. Każdy może wybrać sobie dowolny dzień tegorocznego Wielkiego Postu, który przeżyje o chlebie i wodzie, modląc się Litanią do św. Józefa, patrona seminarium, w intencji nowych powołań. Zachęcamy do wpisania już dzisiaj swojego imienia i nazwiska oraz wybranej daty na przygotowanej liście, którą Ksiądz Proboszcz w Wielki Czwartek złoży w duchowym darze od parafii w sosnowieckiej katedrze.

 

7.W sobotę, 22 lutego przypada Święto Katedry Świętego Piotra. Kościół obchodzi je już od IV wieku, przypominając w ten sposób rolę Stolicy Piotrowej dla zachowania jedności Kościoła.


V NIEDZIELA ZWYKŁA

V Niedziela Zwykła  

 

Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu -9.02.2020 r.

 

1.Dzisiaj jest V Niedziela Zwykła. Najgłębsza ciemność w ludzkim sercu to egoizm i nieczułość. Czynią one człowieka więźniem duchowych mroków, nawet jeśli błyszczy on słowem i mądrością. Jezus Chrystus, umierając za nas na krzyżu, zapalił ogień miłości, zdolny rozproszyć wszelką ciemność. Stał się dla nas wcieloną troską i miłosierdziem Boga. Blask bijący od krzyża rozprasza mroki naszego egoizmu, życia dla siebie, i wypełnia nasze serca miłosierną miłością. Sprawia że światło jaśnieje w ciemnościach, a ciemność staje się południem.

 

2.Organizowana jest Diecezjalna Pielgrzymka do Włoch z okazji 100 -lecia urodzin św. Jana Pawła II. Pielgrzymka odbędzie się w terminie 24.04-03.05.2020. Program umieszczony jest w gablocie i na stronie internetowej parafii. Zapisy do końca lutego u ks. Pawła Tracza.

 

3.Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła zaprasza na zimową sesję rekolekcyjną, która odbędzie się w dniach 21-23 lutego w parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu. Rekolekcje są przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą pogłębić lub odnowić swoją wiarę.

Zgłoszenia do poniedziałku 17 .02.2020r. Szczegółowe informacje na plakacie w gablocie oraz na stronie internetowej www.szkolazycia.info w zakładce filia Olkusz.

Zapisy pod numerami: 697-608-350(Agata), 506-716-099(Gabriela), drogą mailową:szkola.olkusz@gmail.com lub przez formularz zamieszczony na stronie internetowej: www.szkolazycia.info

4. We wtorek przypada wspomnienie NMP z Lourdes- Światowy Dzień Chorego./zaproszenie do katedry/.

 

5.W piątek przypada święto św. Cyryla i Metodego-patronów Europy. Tego dnia Kościół również czci św. Walentego- módlmy się , aby ten sławny święty dobrze prowadził zakochanych.

 

6.Nauka przed chrztami będzie w piątek o godzinie 18.45.

 

7.W sobotę przypada 33 rocznica święceń biskupich księdza Biskupa Piotra Skuchy. Módlmy się, aby dobry Bóg darzył Go obficie swoim błogosławieństwem, a święty patron nieustannie wypraszał potrzebne łaski.

 

8. Komunikat Policji w sprawie oszustów działających metodą :„ Na wnuczka” i „ Na policjanta”.

 

9. We wtorek przypada  10 rocznica śmierci Księdza Proboszcz Stanisława Gajewskiego , a w środę 5 rocznica śmierci Ks. Proboszcza Henryka Januchty- pomódlmy się za tych Kaplanów i zmarłych naszych Parafian i zmarłych z naszych rodzin ; Ojcze nasz… Zdrowaś Mario…. Wieczny odpoczynek….


IV NIEDZIELA ZWYKŁA

IV Niedziela Zwykła  

 

Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu -2.02.2020 r.

 

1. W dzisiejszą niedzielę, 2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego. W czasie każdej Mszy Świętej będzie błogosławieństwo świec. W święto Matki Bożej Gromnicznej jest obchodzony Dzień Życia Konsekrowanego-Szczególną modlitwą otoczmy wszystkie osoby, które żyją konsekracją zakonną. Módlmy się również o nowe powołania do życia zakonnego z naszej diecezji. Dzisiaj ofiary składane do puszek, są przeznaczone na wsparcie żeńskich zakonów klauzurowych. Dzisiaj kończy się okres śpiewania kolęd.

 

2.Zakończyliśmy wizytę duszpasterską , czyli kolędę w rodzinach naszej Parafii. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nas w swoim mieszkaniach, aby wspólnie się modlić i przyjąć Boże błogosławieństwo. Dziękujemy serdecznie za złożone, przy tej okazji ofiary na Kościół , na cele diecezjalne i za kolędę, Bóg zapłać. Dziękujemy za pomoc w kolędzie ministrantom i lektorom i w ich imieniu i ich rodziców dziękujemy za ofiary dla nich. Dziękujemy wszystkim za wszelką życzliwość i gościnność- zdajemy sobie sprawę, że to z racji wiary i czci Jezusa Chrystusa ta otwartość i życzliwość dla nas -Jego sług- niech tak też  tą waszą gościnność , Drodzy Parafianie ,przyjmie Jezus Chrystus.

 

 3.Od 1 lutego Msze Święte wieczorne w dni powszedni są odprawiane o godzinie 18.00.

 

4.Organizowana jest Diecezjalna Pielgrzymka do Włoch z okazji 100 -lecia urodzin św. Jana Pawła II. Pielgrzymka odbędzie się w terminie 24.04-03.05.2020. Program umieszczony jest w gablocie i na stronie internetowej parafii. Zapisy do końca lutego u ks. Pawła

 

5.Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła zaprasza na zimową sesję rekolekcyjną, która odbędzie się w dniach 21-23 lutego w parafii pw. Św Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu. Rekolekcje są przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą pogłębić lub odnowić swoją wiarę.

Zgłoszenia do poniedziałku 17 .02.2020r. Szczegółowe informacje na plakacie w gablocie oraz na stronie internetowej www.szkolazycia.info w zakładce filia Olkusz.

Zapisy pod numerami: 697-608-350(Agata), 506-716-099(Gabriela), drogą mailową:szkola.olkusz@gmail.com lub przez formularz zamieszczony na stronie internetowej: www.szkolazycia.info

6. W środę z ok. wspomnienia Św. Agaty- błogosławieństwo -chleba, wody i soli po Mszach św.

7.W najbliższym  tygodniu -pierwszy czwartek  i I piątek miesiąca.

Za kapłanów i o powołania do kapłaństwa, o powołania zakonne i pracy misyjnej Kościół modli się w I czwartek. W kaplicy św. Jana Kantego wspólna adoracja o godzinie 11.00, 13.00 i 15.00-adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00 poprowadzi Wspólnota Odnowy w Duchu Św. „Maranatha.”

W I piątek miesiąca czcimy Najświętsze Serce Jezusa. Spowiedź święta będzie w czasie Mszy Świętych i od godziny 16.00 do 18.30.

 

8.Wszystkim, którzy w miesiącu lutym będą obchodzić swoje urodziny, imieniny lub inne ważne rocznice życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i wszelkiej pomyślności.

 

 Zmarli w styczniu nasi Parafianie : ś p:

 

 1. Józef Ziarnik
 2. Kazimiera Bednarz
 3. Marian Cieślik
 4. Kazimiera Zbieg
 5. Lucjan Supernak
 6. Waldemar Pomierny
 7. Bogdanna Kaliś
 8. Jan Hrabia
 9. Cecylia Karoń
 10. Stanisława Zabawska
 11. Maria Romańska
 12. Krystyna Kordaszewska
 13. Jadwiga Wolska
 14. Halina Trzciąkowska
 15. Mariola Janikowska
 16. Krystyna Krupa
 17. Krzysztof Pabiś
 18. Ireneusz Piechowski

Ojcze nasz….. Zdrowaś Mario…. .Wieczny odpoczynek….


  Zasady przetwarzania danych

  Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

  Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Bazylika św. Andrzeja, siedziba: Olkusz, Szpitalna 1.