Ogłoszenia

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

O siostrach

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

 

Zgromadzenie zostało założone przez błogosławionego Edmunda Bojanowskiego 3 maja 1850 roku.

 

Edmund Bojanowski przyszedł na świat 14 listopada 1814 r. w Grabonogu. W dzieciństwie został cudownie uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej Bolesnej czczonej na Świętej Górze w Gostyniu. Otrzymał staranne wychowanie w katolickiej rodzinie. Poważna choroba uniemożliwiła mu ukończenie studiów filozoficznych, które podjął na uniwersytetach we Wrocławiu i w Berlinie. Dał się poznać jako człowiek wielkiej wytrwałości i dobroci serca. Wielokrotnie był zapraszany do uczestnictwa w stowarzyszeniach niosących pomoc ubogim. Podczas epidemii cholery w 1849 r. poświęcił się służbie zarażonym. Chociaż był człowiekiem świeckim, 3 maja 1850 r. założył Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej. Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu realizację marzeń o kapłaństwie, chociaż podejmował próby studiów seminaryjnych. Dla otoczenia był zawsze przykładem heroicznej wiary, prostoty, miłości i ufności w Bożą Opatrzność. Już za życia, przez wielu ludzi uznawany był za człowieka świątobliwego. Doczesne życie zakończył 7 sierpnia 1871 r. na plebanii w Górce Duchownej.

 

Celem Zgromadzenia jest służenie bliźnim najbardziej potrzebującym pomocy, duchowej czy materialnej, zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym.

 

 

Wzorem służebnej miłości jest dla nas najpokorniejsza Służebnica Pańska Dziewica Maryja. Pragniemy kształtować w sobie Jej postawy, wzywać pośrednictwa oraz szerzyć Jej kult.

 

Działalność Zgromadzenia zogniskowana jest wokół następujących kierunków:

 • praca pedagogiczna z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza z ubogich środowisk, tak w Polsce jak i państwach misyjnych, realizowana przez katechizację,
 • prowadzenie: przedszkoli zwanych „ochronkami” (75 placówek w Kraju), domów dziecka, specjalnych ośrodków wychowawczych,
 • pomoc pielęgniarska chorym – w szpitalach, domach opieki czy domach prywatnych, itd.,
 • parafialna praca charytatywna – siostry otaczają szczególną opieką ludzi najbiedniejszych, potrzebujących pomocy zarówno materialnej jak i duchowej,
 • działalność pomocnicza przy kościołach jako zakrystianki, kościelne, organistki i prowadzenie kancelarii parafialnych.

Na świecie jest około 1450 sióstr służebniczek starowiejskich w tym około 1280 Polek. Około 150 polskich służebniczek pracuje na misjach.

 

 

Dom generalny Zgromadzenia znajduje się w Starej Wsi koło Brzozowa, dlatego popularnie siostry nazywane są służebniczkami starowiejskimi.

 

Wszystkich zainteresowanych Założycielem, duchowością i działalnością Zgromadzenia tak w Ojczyźnie jak i na misjach odsyłam do strony internetowej: www.sluzebniczkinmp.pl

 

Obecnie w parafii pracują siostry:

 • s. Katarzyna Kula- przełożona i katechetka w SP nr 5
 • s. Irena Wójcik - zakrystianka i opiekunka Caritas

 

 

  Zasady przetwarzania danych

  Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

  Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Bazylika św. Andrzeja, siedziba: Olkusz, Szpitalna 1.