Ogłoszenia

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Historia

Linia czasu naszej parafii

Pierwszy historyczny zapis potwierdzający istnienie olkuskiej parafii.

Pierwsza wzmianka o kościele Św. Andrzeja.

Poświadczony po raz pierwszy proboszcz Stanisław. Parafia olkuska wysyła świętopietrze o wysokości 5 florenów.

Powstanie słynnego średniowiecznego poliptyku.

Pożar budynków koło kościoła.

Budowa nowej szkoły parafialnej przy kościele.

Wielki pożar miasta i kościoła.

Fundacja stall w prezbiterium.

Początek powstania pięknych barokowych organów autorstwa Jana Hummla z Norymbergii.

Budowa kaplicy Amendziańskiej. W tym samym wieku dobudowano duży i mały przedsionek kościoła.

Zakończenie tworzenia barokowych organów autorstwa Jana Hummla z Norymbergii.

Fundacja barokowej ambony z obrazem św. Jana Kantego przez proboszcza olkuskiego.

Początek dewastacji kościoła robotami górniczymi.

Powiększenie biblioteki przez księdza Wawrzyńca Strzeżowskiego.

Zakończenie dewastacji kościoła robotami górniczymi.

Pierwsze księgi metrykalne.

Parafia należy do diecezji krakowsko-kieleckiej.

Utworzenie dekanatu olkuskiego.

Pożar dzwonnicy i częściowo kościoła.

Parafia należy do diecezji kieleckiej.

Początki budowy nowej dzwonnicy wg projektu architekta Sławomira Odrzywolskiego.

Zakończenie budowy nowej dzwonnicy wg projektu architekta Sławomira Odrzywolskiego.

Mianowany na proboszcza ks. Piotr Mączka. Na skutek wielkiego przeżycia krwawej środy (leżał ciężko chory, dwóch księży wikariuszy zaaresztowano), jeszcze bardziej zachorował i zmarł. Pogrzeb odbył się 13 sierpnia 1941 roku.

Mianowany na proboszcza ks. Jan Podkopał (proboszczem dla zamieszkałych w Olkuszu Niemców był ks. Tomasz Rospondek).

Mianowanie na proboszcza ks. Andrzej Marchewka.

Wyznawcy kościoła polsko-katolickiego z Bolesławia, po zezwoleniu wydanym przez władze powiatowe w Olkuszu, usiłują odprawić nabożeństwo pod krzyżem obok cmentarza grzebalnego. Dochodzi do zamieszek, katolicy nie dopuszczają, aby odbyło się nabożeństwo. Następują aresztowania ks. Kazimierza Biernackiego i kilku osób świeckich.

Początek prac renowacyjnych wewnątrz kościoła prowadzonych pod kierunkiem prof. Józefa Dutkiewicza z Krakowa.

Zakończenie prac renowacyjnych wewnątrz kościoła prowadzonych pod kierunkiem prof. Józefa Dutkiewicza z Krakowa.

Mianowanie na proboszcza ks. Lucjana Czechowskiego. Prace przy zmianie pokrycia kościoła oraz tynkowanie Świątyni.

Nawiedzenie kościoła przez Obraz Matki Bożej Częstochowskiej przy udziale Ks. Kard. Karola Wojtyły.

Mianowanie na proboszcza ks. Stefana Rogula.

Trwają pracę przy renowacji wnętrza kościoła. Prace konserwatorskie prowadzi prof. dr Magdalena Kalicinska z Krakowa.

Podział administracyjny Kościoła w Polsce - Olkusz zostaje przyłączony do diecezji Sosnowieckiej.

Dekret biskupa sosnowieckiego erygujący Kapitułę Olkusko - Pilicką, a kościół św. Andrzeja Apostoła otrzymuje tytuł kolegiaty olkuskiej.

Kościół uhonorowany tytułem Bazyliki Mniejszej p.w. św. Andrzeja Apostoła.

Proboszczem parafii zostaje ks. Mieczysław Miarka.

Galeria

    Zasady przetwarzania danych

    Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

    Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Bazylika św. Andrzeja, siedziba: Olkusz, Szpitalna 1.