Siostry Służebniczki

czytaj więcej

Ogłoszenia

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Aktualności

KANCELARIA

W sytuacji Zagrożenia Epidemicznego Kancelaria Parafialna pracuje jak większość Urzędów Państwowych,
z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z zainteresowanymi.

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach, w których zwykle kancelaria jest czynna:

 

PONIEDZIAŁEK,CZWARTEK:10.00 -12.00

WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK :10.00 -12.00 i 16.00-18.00

SOBOTA: 9.00-10.00


Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


Tel. 32 643-15-20


Informacja parafialna

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, dla jasnej informacji w naszej parafii ustalamy, ŻE DO TYCH OSÓB MOGĄ NALEŻEĆ TYLKO OSOBY ZWIĄZANE Z INTENCJĄ DANEJ MSZY ŚWIĘTEJ. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.
Wykażmy daleko idącą samodyscyplinę pozostając w domach i nie narażajmy duszpasterzy na odpowiedzialność karną za złamanie obowiązującego prawa. Zostało ono wprowadzone, aby powstrzymać falę zachorowań i śmierci.

RESZTA PARAFIAN MOŻE SKORZYSTAĆ Z DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICZENIA WE MSZY SWIĘTEJ DO 29 MARCA BR.

 TO OZNACZA, ZE NIEOBECNOŚĆ W NIEDZIELĘ W KOŚCIELE/ Z RACJI TEJ  SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ/ NIE JEST GRZECHEM.

 

Słowa z wywiadu  w redakcji Faktu Ministra Zdrowia  Łukasza Szumowskiego.

 

'Co by powiedział pan ludziom, którzy wybierają się na niedzielną mszę?

Minister zdrowia

Żeby zostali w domu

Twardo?

Twardo. Dostali bezprecedensową dyspensę od biskupów, że nieobecność na niedzielnej mszy świętej nie jest grzechem. Mało tego, są transmitowane msze święte i jest to pełnoprawna forma uczestniczenia we mszy świętej.'

 

Prosimy  zapoznać się z wcześniejszymi dokumentami umieszczonymi na stronie naszej bazyliki.

 


Dekret


Transmisje Mszy i nabożeństw pasyjnych w radiu i TV

Transmisje niedzielnej Mszy św.:

- telewizyjne: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o godz. 13.00 w TVP Polonia;

- radiowe: o godz. 9.00 w Programie Pierwszym PR, o godz. 10.30 w Radiu Katowice, o godz. 12.00 w Radiu eM;

 

W związku z zaistniałą sytuacją uległa zmianie ramówka Radia eM (107,6 FM), które będzie transmitowało codzienną Mszę św. oraz nabożeństwa pasyjne:

- od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 – transmisja Mszy św. z katedry;

- w piątki o godz. 17.15 – transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej

- w niedziele o godz. 17. 15 transmisja Gorzkich Żali;

- codzienne rozważania rekolekcyjne prezentowane na antenie Radia eM w następujących godzinach: 10.50, 18.45, 22.50. Rekolekcje wygłoszą księża: Jerzy Szymik, Jacek Plech i Piotr Brząkalik;

Codziennie na antenie Radia eM istnieje też możliwość wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 oraz modlitwy różańcowej (poniedziałek - piątek) o godz. 5.30. Ponadto nadawana jest także Ewangelia z danego dnia z komentarzem o godz.  5.50, 6.50, 12.10, 23.10 oraz komentarz do czytania z liturgii Słowa o godz. 6.20, 23.20.

 

Transmisje internetowe Mszy z Jasnej Góry i Łagiewnik:

Na stronach www.jasnagora.pl i www.episkopat.pl będą transmitowane codziennie Msze Święte odprawiane w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Informacje o godzinach Mszy Świętych na każdy dzień Górze dostępna są pod adresem www.jasnagora.com/plandnia

Na stronie www.milosierdzie.pl transmisja Mszy Świętych z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w niedzielę o 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:20, 18:00, a w dni powszednie o 9:00, 10:30, 12:00, 15:20, 18:00.

Transmisje niedzielnych Mszy św. on-line zapowiedziały też m.in. portale onet.pl (o godz. 11.00 z kościoła seminaryjnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w Warszawie) oraz wp.pl (o 9.30, 11.00, 12.30 [z udziałem dzieci], 18.00 i 19.00 z Bazyliki Archikatedralnej w Warszawie).


Zarządzenie Episkopatu z związku z koronawirusem

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.


DYSPENSA BISKUPA GRZEGORZA KASZAKA


KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

BP KEP

Publikujemy treść komunikatu:

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. zagrożenia koronawirusem

W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach.

  1. W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, aby nie było dużych zgromadzeń osób, proszę o zwiększenie – w miarę możliwości – liczby niedzielnych Mszy Świętych w kościołach, aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych.
  2. Przypominam, że – w obecnej sytuacji – osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy Świętych, które są w niedziele w środkach społecznego przekazu np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje.
  3. Przypominam, że nie ma wymogu, by podczas Mszy św. przekazywać znak pokoju przez podanie dłoni.
  4. Dobremu Bogu polecajmy zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam szczególnie do modlitwy suplikacją „Święty Boże, Święty Mocny…”.

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Zobacz też:


REKOLEKCJE SZKOLNE ODWOŁANE

 

'Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.'

 

W związku z tą decyzją nie będzie w bazylice rekolekcji szkolnych .


II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

II Niedziela Wielkiego Postu

 

Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu -8.03.2020 r.

 

1.II Niedziela Wielkiego Postu- 8 marca- wszystkim Paniom, z racji Dnia Kobiet, życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, zdrowia i wszelkiej pomyślności- niech Maryja zawsze będzie dla Was wzorem .

 

2.Dzisiaj  Kościół obchodzi niedzielę AD GENTES/ DO NARODÓW/-Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. W parafiach odbywa się ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad GENTES. Bóg zapłać ofiarodawcom i Caritas za pomoc w tej kweście.

 

2a. Krąg biblijny będzie wyjątkowo w dzisiejszą niedzielę po Mszy świętej wieczornej. Zapraszamy.

 

3.Nabożeństwa wielkopostne

 

– Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedzielę o godz. 16.00.

– Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 16.00, 17.00, 19.00  .

 

4.W dniu 13 marca - w piątek po Mszy św. wieczornej o godzinie 18.45 będzie spotkanie dla chrzestnych i rodziców, którzy zamierzają chrzcić swoje dzieci w miesiącu marcu i kwietniu- serdecznie zapraszamy.

 

4a.Msza święta w intencji rzemieślników Cechu Rzemiosł Różnych i ich rodzin będzie 19 marca o godzinie 18.00 – zapraszamy.

 

5.Na wniosek mieszkańców Olkusza, od miesiąca na naszym cmentarzu ustawione są pojemniki do segregacji odpadów. Pojemniki na szkło i plastik ustawione przy obydwu bramach są, w sposób widoczny, odpowiednio oznaczone. Niestety, niektórzy odwiedzający cmentarz nie szanują przepisów i do koszy na segregowane odpady wrzucają odpady mieszane. Takich pojemników nikt nie zakwalifikuje do odpadów segregowanych, a co za tym idzie, opłata za ich wywóz będzie znacznie wyższa. Jak wszystkim wiadomo, od początku tego roku  obowiązują znacznie podwyższone stawki za wywóz nieczystości, co dotyczy nie tylko gospodarstw prywatnych, ale także cmentarza i ma znaczący wpływ na wzrost kosztów funkcjonowania cmentarza. Ponadto, od kilku lat rośnie ilość odpadów, które muszą być usuwane z cmentarza- i to też generuje duży wzrost kosztów cmentarza. Duża ilość kwiatów i zniczy na grobach jest wyrazem naszej miłości i pamięci o zmarłym, ale jako wierzący też musimy pamiętać i  rzeczywiście pamiętamy i wierzymy, że zmarłym w zbawieniu pomaga z naszej strony tylko modlitwa, zamawiane Msze święte w ich intencji i uzyskiwane dla nich odpusty.

 

6.Rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół podstawowych w naszej bazylice odbędą się w dniach :11,12 i 13 marca /środa, czwartek, piątek/. Klasy : VII ,VIII będą przychodzić do bazyliki na godzinę 8.30, klasy IV, V, VI na godzinę 10.00, a klasy : I, II, III na godzinę 11.30.Spowiedź rekolekcyjna będzie w czwartek.

7.W sobotę, 14 marca po Mszy świętej wieczornej będziemy gościć w naszej bazylice artystów Teatru KATHERSIS z Anglii, którzy wystąpią w spektaklu pt. „ KIM JA JESTEM”. Reżyserem i autorem tej sztuki jest Olkuszanka Pani Dorota Górczyńska – Bacik. Współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu z udziałem Olkuskiego Zespołu „MAKSYMILIANUM” Sztuka wystawiana jest już trzeci rok w parafiach na terenie Wielkiej Brytanii. Treść jej odbiega od tradycyjnej PASJI- główną postacią spektaklu jest swego rodzaju ZŁO, które drwi z CZŁOWIEKA i DOBRA. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na plakatach.

8. Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów
Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę w Częstochowie odbędzie się dn. 19 marca 2020 r. Wyjazd organizują katechizujący.

9.Telewizja Polska wraz z Wytwornią Filmów Dokumentalnych zrealizowała film „Zieja', który wejdzie do kin w dniu 13 marca br.  Ekranizacja ukazuje postać kapłana znanego i cenionego w środowisku Warszawskim.

 

10.Narodowy Marsz Życia odbędzie się w Warszawie w niedzielę 22 marca, w ramach obchodów Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia. Ma on w tym roku szczególny charakter, bo odbędzie się w setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II i w roku beatyfikacji Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego - wielkich obrońców życia i rodziny; w sposób naturalny Marsz wpisuje się także w setną rocznicę Cudu nad Wisłą, który dzięki bohaterstwu żołnierzy i wstawiennictwu Matki Bożej Łaskawej, na kilkadziesiąt lat uchronił Warszawę, Polskę i Europę przed komunistycznym zniewoleniem.
Narodowy Marsz Życia organizowany jest przez Fundację św. Benedykta i kilkadziesiąt innych organizacji i wspólnot z całej Polski. Rozpocznie się o godz. 11.00 Mszą św. w Bazylice Archikatedralnej św. Jana i Bazylice Katedralnej św. Floriana, a następnie o godz.12.30 wyruszy z Placu Zamkowego na Plac Trzech Krzyży.

 

11.W wolbromskim Kinie Radość będzie wyświetlany film „Najświętsze Serce”. Szczegółowe daty seansów są podane na plakacie w gablocie.

 

12.Pielgrzymka do Wilna  w dniach od 4 do 7 czerwca 2020 r. Nasza parafia, z racji diecezjalnego spotkania w Sokółce i Beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego , organizuje pielgrzymkę do Wilna w dniach od 4 do 7 czerwca 2020 r. Program pielgrzymki umieszczony jest w gablocie. Zapisy w kancelarii parafialnej.

 

13.W Domu księży św. Józefa w Będzinie, w 84 roku życia i 61 roku kapłaństwa,
odszedł do Pana ks. kan. Włodzimierz TORBUS-emerytowany proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej Rogoźniku.

Miłosierny Boże spraw, aby Twój sługa, prezbiter Włodzimierz, którego
w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie
w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  Za zmarłego
kapłana i naszych bliskich zmarłych -Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Wieczny odpoczynek


WTOREK (10.03.2020r.) - kościół pw. NSPJ w Będzinie
14.45 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.00 - Msza Święta żałobna i eksporta
Po mszy świętej przewiezienie trumny z ciałem zmarłego do Rogoźnika.
18.00 - 21.00  Czuwanie modlitewne w kościele
pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rogoźniku


ŚRODA (11.03.2020r.) - kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rogoźniku
10.00 - czuwanie modlitewne
12.00 - Msza Święta pogrzebowa i eksporta pod przewodnictwem
J.E. ks. bpa Grzegorza Kaszaka

Po Mszy świętej przewiezienie trumny z ciałem ś.p. ks. kan. Włodzimierza
do Koziegłówek (Archidiecezja Częstochowska).

Zmarły ks. Włodzimierz, zgodnie z własną wolą, pochowany zostanie w grobowcu ze swoim rodzicami na cmentarzu parafialnym w Koziegłówkach (parafia pw. św. Antoniego Padewskiego).

 

 

 

 

 

 

 


I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

I Niedziela Wielkiego Postu

 

Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu -1.03.2020 r.

 

1.I Niedziela Wielkiego Postu.Właściwemu przeżyciu czasu Wielkiego Postu służą również nabożeństwa (za udział w których możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami).

 

– Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedzielę o godz. 16.00.

– Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 16.00, 17.00, 19.00  .

 

2..W dzisiejszą niedzielę  uczniowie klas trzecich , przygotowujący się do I Komunii Świętej ,wraz ze swoimi rodzicami będą mieć Mszę Świętą o godzinie 15.00. W czasie Mszy Świętej zostaną poświęcone dla tych uczniów książeczki do nabożeństwa.

 

3.Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu zaprasza osoby, które chciałaby uzyskać informacje dotyczące adopcji dziecka na dzień otwarty. Odbędzie się on w sobotę 7 marca od godziny 10.00 do godz. 15.00 w siedzibie ośrodka przy ul. Skautów 1 w Sosnowcu. Więcej informacji znajduje się na stronie duszpasterstwa rodzin diecezji sosnowieckiej oraz na plakacie w gablotce.

 

4.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, I piatek i I sobota miesiąca. W I czwartek Kościół modli sie o nowe powołania kapłańskie i zakonne i za kapłanów. W kaplicy św. Jana Kantego adoracja wspólna będzie o godzinie 11.00, 13.00 i 15.00. Adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00 poprowadzi Wspólnota Odnowy w Duchu Św. Maranatha.W I piątek miesiąca czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa-spowiedź będzie w czasie Mszy świętych i od godziny 16.00 do 18.30.W I sobotę miesiąca otrzymuje szczególną cześć Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny-w naszej bazylice odmawiamy 4 części różańca, a w godzinach rannych kapłani odwiedzają zgłoszonych chorych w domach niosąc im posługę sakramentalną.

 

5.Wydział Duszpasterstwa Rodzin zapraszają na rekolekcje wielkopostne dla związków niesakramentalnych.. Rekolekcje odbędą się w kościele pw. św. Floriana w Sosnowcu – Zagórzu (ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2) w dniach od 6 do 8 marca 2020 r. (piątek – niedziela) o godz. 19.15.

 

6.Pielgrzymka do Wilna  w dniach od 4 do 7 czerwca 2020 r.

Nasza parafia, z racji diecezjalnego spotkania w Sokółce i Beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego , organizuje pielgrzymkę do Wilna w dniach od 4 do 7 czerwca 2020 r. Program pielgrzymki umieszczony jest w gablocie. Zapisy w kancelarii parafialnej.

 

 

7.W sobotę, 14 marca po Mszy świętej wieczornej będziemy gościć w naszej bazylice artystów Teatru KATHERSIS z Anglii, którzy wystąpią w spektaklu pt. „ KIM JA JESTEM”. Bliższe informacje są na plakacie.

 

 

8.Ksiądz Biskup prosi, aby okres czterdziestu dni Wielkiego Postu był, w każdej wspólnocie parafialnej naszej diecezji, czasem modlitwy i pokuty w intencji nowych powołań kapłańskich do diecezjalnego seminarium. Każdy może wybrać sobie dowolny dzień tegorocznego Wielkiego Postu, który przeżyje o chlebie i wodzie, modląc się Litanią do św. Józefa, patrona seminarium, w intencji nowych powołań. Zachęcamy do wpisania już dzisiaj swojego imienia i nazwiska oraz wybranej daty na przygotowanej liście.

 

9.Samorząd województwa małopolskiego ,w ramach pierwszego tegorocznego naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2020”przydzielił dotacje. Wśród obiektów, które otrzymają dofinansowanie jest również nasza bazylika-dotacja w wys. 30 tys. zł wspomoże prace ratunkowe i interwencyjne przy renowacji słynnego poliptyku olkuskiego z 1485 r. Parafia nasza dokona też kompleksowej konserwacji obrazu Ecce Homo   z XVII w. na co otrzymała dotację w wys. 15 tys. zł.

 

10. Wszystkim, którzy w miesiącu marcu będą przeżywać swoje urodziny, imieniny lub inne ważne rocznice życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i wszelkiej pomyślności.

 

Zmarli Parafianie w miesiącu lutym : ś p.

Stanisław Jurczyk ,Janina Glanowska, Jerzy Leki, Zofia Kasprzyk, Letycja Kiełtyka, Małgorzata Grzywacz, Stefania Stanek, Zygmunt Kaliś ,Jakub Szymczyk, Barbara Dąbrowska, Maria Kuś, Marian Pypno, Krystyna Mrówka, Kazimierz Kosowski, Wiesław Głowacki, Henryka Rudzińska, Stanisław Czeladzki, Christine Olszewski, Stanisław Kluczewski .

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario..Wieczny odpoczynek….

 


    Zasady przetwarzania danych

    Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

    Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Bazylika św. Andrzeja, siedziba: Olkusz, Szpitalna 1.