Siostry Służebniczki

czytaj więcej

Ogłoszenia

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Aktualności

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ogłoszenia   - Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu -21.02.2021 r.

 

1.Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

 

2.Właściwemu przeżyciu czasu Wielkiego Postu służą również nabożeństwa (za udział w których możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami).

 

 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedzielę o godz. 16.00.

 

– Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 16.00,   17.00,   19.00  .

3. W II Niedzielę Wielkiego Postu, 28.02.2021 r. pod hasłem „Żyjmy Eucharystią” obchodzić będziemy Niedzielę „Ad Gentes”. Jest to dzień duchowego i materialnego wsparcia dla polskich misjonarzy.
Przed bazyliką będzie możliwość złożenia ofiary na ten cel. 

 

4.W naszej Parafii na Mszy Świętej w dn. 31.01.2021 został zawierzony Apostolat Margaretka Niepokalanemu Sercu Maryi .( jest to Apostolat Modlitwy za kapłanów – działający w naszym Kościele od 2015 roku) Wszystkie osoby pragnące należeć do Apostolatu i uzyskać więcej informacji proszone są o kontakt na nr tel. P. Danusi ( 606 951 040) lub Małgorzaty (539 989 306) . Numery telefonów są umieszczone w gablocie obok kaplicy św. Jana Kantego. 

Margaretki serdecznie zapraszają wszystkich na Msze Święte ( godz. Mszy Świętej podane w gablocie) w każdy pierwszy czwartek w intencji : za kapłanów pracujących w naszej Parafii  i o powołania kapłańskie i zakonne)) oraz na Adorację Pana Jezusa w kaplicy Św. Jana Kantego.

 

W naszej bazylice od 1 marca 2021 r ( a także we wszystkich parafiach w Olkuszu) rusza kolejna akcja modlitewna –codziennie 1 dziesiątką różańca w Nowennie Pompejańskiej przez 54 dni w intencji : „modlimy się za rodziny, aby Bogiem silne stawały się prawdziwym Kościołem domowym otwartym na życie i powołania kapłańskie i zakonne”

Osoby pragnące się włączyć do takiej róży proszone są o zabranie nr Tel. przy wyjściu  w celu zapisania się , natomiast osoby które chciałyby same stworzyć taką różę mogą zabrać listę przy wyjściu z Kościoła lub z kancelarii. Zachęcamy do zrobienia takiej Róży całe rodziny i i wszystkich Parafian bo przecież każdy ma sąsiada czy 20 znajomych w kontaktach w telefonie. Wypełnione Róże składamy w kancelarii .Po zakończonej nowennie  będzie odprawiona Msza Święta dn. 25.04.2021  o godz. 10 00.

Kapłani  naszej parafii również dołączają się do tej inicjatywy .

 

5.Wszystkim Parafianom dziękujemy za składane ofiary na tacę, na konto parafialne i w kancelarii. Bóg zapłać.


OPUSTY W ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA

 


 

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny Rok św. Józefa z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego.

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA WYDAŁA  DEKRET

Udzieliła daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa:

 1. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
 2. Ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
 3. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
 4. Udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
 5. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.
 6. Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.


VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ogłoszenia   - Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu -14.02.2021 r.

 

1.W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem. Wielokrotnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad ludźmi. Taki również jest Bóg: pochyla się nad każdą ludzką biedą, doskonale rozumie naszą sytuację. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Bóg jest wśród ludu. Teraz i zawsze

 

 

2.W minionym tygodnia nasz Ksiądz wikariusz Grzegorz obchodził swoje imieniny- z racji tej życzymy Księdzu Grzegorzowi Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i wszelkiej pomyślności.

 

3.Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkie spustoszenie w małżeństwach, rodzinach, w wychowaniu młodego pokolenia sieje nadużywanie alkoholu i społeczne przyzwolenie na jego picie w wielu sytuacjach. Niech modlitwa i pochylenie się nad tym problemem obudzą wrażliwość naszych serc i pomogą nam wytrwać w trzeźwości.

 

4.Wspominamy dziś św. Walentego, patrona ludzi zakochanych, ale także chorych i cierpiących na różne dolegliwości psychiczne. Za jego wstawiennictwem prośmy w intencji zakochanych, by nie mylili zakochania z pożądaniem, oraz o zdrowie dla tych, którzy borykają się z problemami natury psychicznej.

 

5.W najbliższą środę rozpoczyna się Wielki Post. W Środę Popielcową Msze Święte z posypaniem głów popiołem będą odprawione o godzinie 7.00, 8.30., 10.00, 11.30, 16.00 i 18.00.. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych i post ścisły, nazywany inaczej ilościowym. Polega on na tym, że wierny tylko raz je do syta, a dwa razy lekko się posila. Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście ścisłym są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. roku życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia.

 Właściwemu przeżyciu czasu Wielkiego Postu służą również nabożeństwa (za udział w których możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami).

 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedzielę o godz. 16.00.

– Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 16.00, 17.00, 19.00  .

 6. W tym trudnym czasie pandemii papież Franciszek ogłosił specjalny Rok św. Józefa. Wierni, poprzez modlitwy oraz dobre czyny, z pomocą św. Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny, mogą uzyskać ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach. Msza św. wieczorna z modlitwą do św. Józefa będzie odprawiana przez cały 2021 r. każdego 19. dnia miesiąca.

 

7.W naszej Parafii na Mszy Świętej w dn. 31.01.2021 został zawierzony Apostolat Margaretka Niepokalanemu Sercu Maryi .( jest to Apostolat Modlitwy za kapłanów – działający w naszym Kościele od 2015 roku) Wszystkie osoby pragnące należeć do Apostolatu i uzyskać więcej informacji proszone są o kontakt na nr tel. P. Danusi ( 606 951 040) lub Małgorzaty (539 989 306) podany w gablocie obok kaplicy św. Jana Kantego 

Margaretki serdecznie zapraszają wszystkich na Msze Święte ( godz. Mszy Świętej podane w gablocie) w każdy pierwszy czwartek w intencji : za kapłanów pracujących w naszej Parafii  i o powołania kapłańskie i zakonne)) oraz na Adorację Pana Jezusa w kaplicy Św. Jana Kantego.

W naszej bazylice od 1 marca 2021 r ( a także we wszystkich parafiach w Olkuszu) rusza kolejna akcja modlitewna 1 dziesiątką różańca w nowennie pompejańskiej przez 54 dni w intencji : „modlimy za rodziny aby Bogiem silne stawały się prawdziwym Kościołem domowym otwartym na życie i powołania kapłańskie i zakonne”

Osoby pragnące się włączyć do takiej róży proszone są o zabranie nr Tel. przy wyjściu  w celu zapisania się , natomiast osoby które chciałyby same stworzyć taką różę mogą zabrać listę przy wyjściu z Kościoła lub z kancelarii. Zachęcamy do zrobienia takiej Róży całe rodziny i i wszystkich Parafian bo przecież każdy ma sąsiada czy 20 znajomych w kontaktach w telefonie. Wypełnione Róże składamy u ks. Proboszcza lub w kancelarii .Po zakończonej nowennie  będzie odprawiona Msza Święta dn. 25.04.2021  o godz. 10 00.

Kapłani  naszej Parafii również dołączają się do tej inicjatywy .

 

8.Wszystkim Parafianom dziękujemy za składane ofiary na tacę, na konto parafialne i w kancelarii. Bóg zapłać.


V NIEDZIELA ZWYKŁA

Ogłoszenia   - Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu -7.02.2021 r.

1. Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas. Uczymy się w tym kościele, jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w której będziemy spotykać Boga twarzą w twarz na modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowa.

 2.We wtorek-2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego ofiary składane przed bazyliką do puszek, przeznaczone na wsparcie żeńskich zakonów klauzurowych, wyniosły sumę 3040 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom i Caritas za pomoc w kweście.

3.W czwartek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. W 1858 r., cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w grocie Massabielle Bernardecie Soubirous objawiła się Matka Boża, która przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie, oraz wezwała do nawrócenia i prosiła o modlitwę. O godz.8.00 i 18.00 w szczególny sposób będziemy się modlić za chorych z naszej parafii. Sakramentu chorych udzielimy na Mszy Świętej . Zadbajmy o to, by nasi chorzy bliscy czy sąsiedzi, dzięki naszej życzliwej pomocy, mogli tego dnia uczestniczyć we Mszy Św.

Instytucje kościelne prowadzą w Polsce m. in.:

 

Dla osób chorych i nieuleczalnie chorych – 11 szpitali, 39 hospicjów stacjonarnych i 61 hospicjów domowych, 100 stacji opieki Caritas, 42 zakłady opiekuńczo-lecznicze dla dorosłych, 11 przychodni i ośrodków zdrowia. Co trzecie hospicjum w Polsce jest prowadzone przez instytucję kościelną.

 

 

Dla osób starszych i chorych Kościół prowadzi 169 domów pomocy społecznej i 9 domów dziennego pobytu. Dla osób niepełnosprawnych – 10 ośrodków rehabilitacyjnych, 9 domów dziennego pobytu, 102 warsztaty terapii zajęciowej, 48 środowiskowych domów samopomocy, 18 zakładów aktywności zawodowej oraz 136 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Z kolei dla chorych dzieci –6 zakładów opiekuńczo-leczniczych, 120 placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 212 świetlic terapeutycznych.

 

4.W piątek o godzinie 16.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu dla klas VIII z SP 4 i SP 5, a o godzinie 17.00 dla uczniów klas VIII z SP 1 i z Żurady oraz Sieniczna- ta młodzież przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zapraszamy także rodziców, żeby wspólnie z młodzieżą prosili Ducha Świętego o towarzyszenie jej życiu, zwłaszcza w chwilach podejmowania decyzji.

 

5.Wydział Duszpasterstwa Rodzin diecezji sosnowieckiej zaprasza osoby po rozwodzie, które żyją w powtórnych związkach i nie mogą zawrzeć ślubu kościelnego na rekolekcje wielkopostne dla par niesakramentalnych. Rekolekcje odbędą się w kościele p w. św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu w piątek, sobotę i niedzielę po Środzie Popielcowej(19.02. –21.02.2021). Spotkania rekolekcyjne będą zaczynać się o godz. 19.30, poprowadzi je ks. Andrzej Nackowski.

 

 6.Od 1 lutego Msze Święte wieczorne w dni powszednie są odprawiane o godzinie 18.00.

 

7.W związku z istniejącą pandemią, tegoroczną Kolędę w naszej Parafii przeżywaliśmy na Mszach św., które były ofiarowane za Parafian o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Świętej Rodziny i zdrowie oraz drugi kapłan polecał Bożemu Miłosierdziu zmarłych Parafian z poszczególnych miejscowości Parafii i ulic oraz zmarłych z ich rodzin.  Do domów uczestnicy tych Mszy świętych otrzymywali modlitwę błogosławieństwa i buteleczkę  z wodę święconą. Bóg zapłać za składane dotychczas  ofiary w kancelarii parafialnej, jak też w niedzielę na tacę lub na konto parafialne. W taki sposób wiele parafii w Polsce przeżywało kolędę w trudnym czasie pandemii. W zakrystii można jeszcze otrzymać buteleczkę z wodą święconą i modlitwę błogosławieństwa.

 


IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Ogłoszenia   - Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu -31.01.2021 r.

 

1.Ostatnia niedziela stycznia to Światowy Dzień Trędowatych. Na trąd chorują tysiące ludzi, którzy często z powodu tej choroby są wykluczani ze społeczeństwa, spychani na margines życia. Pomódlmy się dzisiaj w intencji trędowatych, a także ich opiekunów, którzy z wielką miłością codziennie się nimi opiekują. Prośmy Boga także o to, żebyśmy nikogo nie przesuwali na margines życia. Tydzień temu w ramach zbiórki do puszek na pomoc po trzęsieniu ziemi dla Chorwacji- Parafianie nasi złożyli ofiary w wysokości 3 390 zl. Bóg zapłać ofiarodawcom i Caritas za pomoc w tej kweście

 

2.We wtorek-2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego. Msze  święte będą odprawione o godzinie ;7.00, 8.30, 10.00,11.30,16.00, i 18.00.W czasie każdej Mszy Świętej będzie błogosławieństwo świec. W święto Matki Bożej Gromnicznej jest obchodzony Dzień Życia Konsekrowanego-Szczególną modlitwą otoczmy wszystkie osoby, które żyją konsekracją zakonną. Będziemy modlić się również o nowe powołania do życia zakonnego z naszej diecezji. Tego dnia ofiary składane przed kościołami do puszek są przeznaczone na wsparcie żeńskich zakonów klauzurowych. Kończy się 2 lutego tradycyjny okres śpiewania kolęd.

 

 3.W tym tygodniu przypada I czwartek -Kościół modli się o za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne, I piątek – czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa- spowiedź w czasie Mszy Świętych i od godziny 16.00 do 18,30. I sobota miesiąca- w naszej bazylice odmawiamy 4 części różańca, a Kościół czci Niepokalane Serce Maryi.

 

 4.Od 1 lutego Msze Święte wieczorne w dni powszednie będą odprawiane o godzinie 18.00

 

5.W związku z istniejącą pandemią, tegoroczna Kolęda w naszej Parafii jest nasza świątynia. Kapłani, podczas tych Mszy św. modlą się za Parafian o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Świętej Rodziny i zdrowie oraz Bożemu Miłosierdziu będą polecani zmarli.  Będzie można zabrać do domów modlitwę błogosławieństwa i buteleczkę  z wodę święconą. W taki sposób wiele parafii w Polsce przeżywa kolędę w trudnym czasie pandemii. Przypominamy jednocześnie , że w kościele wierni mają  być w maseczkach  oraz dostosować się do ustalonego rządowego dystansu: jedna osoba na 15 m 2.

 

Bóg zapłać za składane dotychczas  ofiary w kancelarii parafialnej, jak też w niedzielę na tacę lub na konto parafialne.

 

Msza św. w intencji mieszkańców :Podgrabie i wszystkie ulice boczne, Bogucin Mały ,Czarny Las, Rabsztyn będzie odprawiona :1 lutego – poniedziałek – godzina 18.00

 

6.Wszystkim, którzy w miesiącu lutym będą obchodzić swoje urodziny, imieniny lub inne ważne uroczystości życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej , zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

7.W najbliższą , jako pierwszą sobotę miesiąca odbędzie się kolejna Msza św. ministrancka o powołania. Zapraszamy wszystkich ministrantów i lektorów, rodziców i zainteresowanych. Początek Mszy św. o godz. 16.30.

 

W Liturgii tego tygodnia obchodzimy:

 

W środę św. Błażeja-tradycja sięgająca wczesnego średniowiecza przekazała pamięć o nim jako orędowniku i opiekunie wiernych, zwłaszcza w chorobach gardła. Za jego wstawiennictwem prosimy Boga o zdrowie gardła i o łaskę dobrego korzystania z daru mowy. Pod koniec Mszy świętej wierni otrzymują błogosławieństwo połączone z prośbą o zachowanie od chorób gardła i języka

.

W piątek św. Agaty-W wielu kościołach 5 lutego we wspomnienie św. Agaty święci się sól, chleb i wodę. Za wstawiennictwem świętej mają one chronić nas i nasze domostwa, mieszkania od niebezpieczeństw pożaru i od innych przeciwności.

 

W sobotę- św. Pawła Miki i Towarzyszy-męczenników

 

9.Zmarli w miesiącu styczniu nasi Parafianie :: ś p. Mieczysława GŁOWACKA, Bolesław GĄDEK, Mirosława GONCERZ, Urszula MARONA, Irena KARCZEWSKA, Przemysław RYPEL, Teresa CZELADZKA, Franciszek BĄK, Robert DYREK, Marian HORYŃ, Henryk TARNOWSKI, Helena KAMELA, Stefan CHOMNICKI, Joanna FILO, Janina WĘGLARZ, Zofia KOCJAN, Janina OLESIAK, Anna CIEPLAK, Teresa IZAK, Aleksandra KRZYSTANEK, Antonina KAFLOWSKA, Tadeusz WOJDYLAK, Wanda KIKA, Helena KALARUS....Ojcze nasz...Zdrowaś Mario...Wieczny odpoczynek....

 

Ogłoszenie społeczne-Firma ProBiznes Marta Krawczyk z siedzibą przy ulicy Szpitalnej 5 w Olkuszu poszukuje osób niepracujących, w wieku powyżej 30 roku życia, do udziału w projekcie mającym na celu znalezienie pracy. Chętne osoby mogą skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, pośrednika pracy, wziąć udział w szkoleniu zawodowym lub komputerowym oraz odbyć kilkumiesięczny płatny staż zawodowy. Firma zapewnia stypendium stażowe i szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu i catering. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, udział w nim jest bezpłatny. Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie firmy ProBiznes przy ul. Szpitalnej 5 lub pod nr telefonu: 730015575

 

 

 

 


III NIEDZIELA ZWYKŁA

Ogłoszenia   - Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu -24.01.2021 r.

 

1.Dzisiejsza  niedziela , zgodnie z intencją papieża Franciszka,  obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. Dzisiaj jest także Światowy Dzień Śródków Masowego przekazu- módlmy się, aby pracownicy mediów dobrze służyli wszystkim obywatelom.

 

2.Przed kościołami w Polsce odbywa się zbiórka do puszek na pomoc po trzęsieniu ziemi dla Chorwacji- Bóg zapłać ofiarodawcom i Caritas za pomoc w tej kweście.

 

3.W związku z istniejącą pandemią, tegoroczna Kolęda w naszej Parafii będzie miała inny, zmieniony charakter. Wspólnym domem kolędowym dla rodzin naszej Parafii będzie  nasza świątynia. Kapłani, podczas tych Mszy św. będą modlić za Parafian o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Świętej Rodziny i zdrowie oraz Bożemu Miłosierdziu będą polecani zmarli. Będzie można zabrać do domów modlitwę błogosławieństwa i buteleczkę z wodę święconą. W taki sposób wiele parafii w Polsce przeżywa kolędę w trudnym czasie pandemii. Przypominamy jednocześnie , że w kościele wierni mają  być w maseczkach  oraz dostosować się co do ustalonej rządowo liczby: jedna osoba na 15 m 2.

Bóg zapłać za składane dotychczas  ofiary w kancelarii parafialnej, ,na tacę lub na konto parafialne.

 

Msze św. w intencji mieszkańców poszczególnych  ulic i miejscowości będą odprawiane według następującego porządku:

 

25 stycznia - poniedziałek- godzina 18.00-ulice: Rynek, Floriańska, Bóżnicza , Mickiewicza , 29_ Listopada, Górnicza, Gęsia, Słowackiego,Olewińska,Niepodległości

 

26 stycznia -wtorek- godzina 18.00- ulice: Króla Kazimierza Wielkiego, św. Jana Kantego,  Parcówka. al. Tysiąclecia 15C,Powstańców Śląskich , Stary Olkusz , Gwarków ,Kolorowa, Piaskowa , Kopalniana , Kruszcowa, Hutnicza, Metalowa, Gwarecka ,Szybikowa, Skarbnika, Harcerska, Ołowiana

 

27 stycznia -środa- godzina 18.00ulice: Korczaka, Świętokrzyska, Na Skarpie, Budowlanych, Witeradowska, Asnyka , Piłsudskiego, Skwer, Krótka, Dąbrowskiego, Kocjana, Broniewskiego , Boczna , Partyzantów, Składowa, Łukasińskiego ,Okrzei , Dworska , Kolejowa


28 stycznia -czwartek- godzina 18.00- ulice: Mazaniec, Mazaniec – Boczna, Kamyk ,Krucza Góra, Parkowa, Leśna Czarnogórska ,Żuradzka , Sikorka ,Rabsztyńska ,Parcze, Cegielniana, Makowa ,Kopernika, Dygasińskiego, Głowackiego , 20 Straconych

 

29 stycznia -piątek – godzina 18.00- ulice: Minkiewicza, Nowa, Wapienna, Wiśniowa , Rzemieślnicza, Storczykowa, Bohaterów Westerplatte, Sobieskiego, Pułaskiego, Kluczewska,  Ogrodowa, Klonowa , Malinowa, Różana, Kwiatowa , Topolowa, Lipowa, Jaśminowa, Kasztanowa , Jesionowa, Sienkiewicza ul. Jasna I Astrów  

    

30 stycznia - sobota- godzina 18.00-Żurada, Sieniczno, Olewin, Zagaje, Wiśliczka,

 

1 lutego – poniedziałek – godzina 18.00-Podgrabie i wszystkie ulice boczne, Bogucin Mały ,Czarny Las, Rabsztyn

 

 4.Młodzież, która pragnie przyjąć sakrament bierzmowania prosimy o zapisy u swoich katechetów do końca stycznia. Zapisać się można także w naszej kancelarii parafialnej.

 

5.W Liturgii tego tygodnia obchodzimy:

 • 25 stycznia – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła;
 • 26 stycznia – wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa;
 • 28 stycznia – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu.

II NIEDZIELA ZWYKŁA

Ogłoszenia   - Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu -17.01.2021 r.

 

1.Jutro rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 

2.W czwartek jest obchodzony Dzień Babci, a w piątek- Dzień Dziadka-pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

 

3.W tym trudnym czasie pandemii papież Franciszek ogłosił specjalny Rok św. Józefa. Wierni, poprzez modlitwy oraz dobre czyny, z pomocą św. Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny, mogą uzyskać ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach. Msza św. wieczorna z modlitwą do św. Józefa będzie odprawiana przez cały 2021 r. każdego 19. dnia miesiąca .

 

4.W związku z istniejącą pandemią, tegoroczna Kolęda w naszej Parafii będzie miała inny, zmieniony charakter. Wspólnym domem kolędowym dla rodzin naszej Parafii będzie  nasza świątynia. Kapłani, podczas tych Mszy św. będą modlić za Parafian o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Świętej Rodziny i zdrowie oraz Bożemu Miłosierdziu będą polecani zmarli. Będzie można zabrać do domów modlitwę błogosławieństwa i buteleczkę z wodę święconą.

W taki sposób wiele parafii w Polsce przeżywa kolędę w trudnym czasie pandemii.

Przypominamy , że w kościele wierni mają  być w maseczkach  oraz dostosować się co do ustalonej rządowo liczby: jedna osoba na 15 m 2.

 

Bóg zapłać za składane dotychczas  ofiary w kancelarii parafialnej, jak też w niedzielę na tacę lub na konto parafialne.

 

W Bazylice w dni powszednie od środy-20 stycznia do 1 lutego o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji mieszkańców poszczególnych  ulic i miejscowości według następującego porządku:

20- środa- godzina 18.00- ul. Skalska, ul. Bylicy

21- czwartek- godzina 18.00- ul. Polna i Nullo

22-piątek- godzina 18.00- ul. Krakowskie Przedmieście i ul. Kościuszki, ul. Szkolna i ul. Staszica

23-sobota- godzina 18.00-ul. Sławkowska, Augustiańska , ul. Szpitalna i ul. Krakowska

 

 5.Czas pandemii koronawirusa wymusił zmiany w przygotowaniu młodzieży z klas 8 i starszej młodzieży  do sakramentu bierzmowania w naszej parafii. Przygotowanie odbywać się będzie w innej formie o czym poinformujemy w kolejnych tygodniach. Młodzież, która pragnie przyjąć sakrament bierzmowania prosimy o zapisy u swoich katechetów do końca stycznia. Zapisać się można także w naszej kancelarii parafialnej.
Zachęcamy młodzież do uczestnictwa we Mszach św., skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania i udziału w nabożeństwach z zachowaniem wszystkich wymagań czasu pandemii koronawirusa.
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

 

Ogłoszenia   - Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu -10.01.2021 r.

 

1.Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego kończy Okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany Okres Zwykły. Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej.

 

2.W Święto Trzech Króli z racji nabycia kredy , kadzidła i mirry złożono ofiary w wysokości 2490 zł- ofiary te , jak i złożone na tacę przeznaczone zostały na Misje.  Bóg zapłać ofiarodawcom.

 

 

3.Papież Franciszek ogłosił rok św. Józefa. Z tej okazji w naszej bazylice 19 dnia każdego miesiąca po Mszy św. wieczornej będzie nabożeństwo z litanią do św. Józefa. Szczególnie będziemy się modlić za rodziny naszej parafii.

 

4.Gorąco zapraszamy do oglądania niezwykłego koncertu charytatywnego 'Kolędy świata” już w dzisiejszą niedzielę, 10 stycznia o 12:55 na antenie TVP2. Kolędy z różnych stron świata wykona zespół TGD z udziałem czołówki polskiej sceny. W trakcie koncertu pokażemy Państwu jak wygląda codzienne życie w Syrii, Strefie Gazy, irackim Kurdystanie oraz stolicy Libanu - krajach objętych pomocą #Caritas Polska w ramach programu #Rodzina Rodzinie. Prosimy o włączenie się w pomoc poprzez obejmowanie pomocą potrzebujących rodzin przez stronę www.rodzinarodzinie.caritas.pl oraz wysyłanie SMS-ów charytatywnych o treści RODZINA pod nr 72052, Zachęcamy do oglądania koncertu i wspierania rodzin z #Syria, #StrefaGazy, #Liban .


UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

 

Ogłoszenia   - Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu -6.01.2021 r.

 1.Dzisiaj- 6 stycznia jest Uroczystość Objawienia Pańskiego- znane jako Święto Trzech Króli. Na każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie kadzidła, mirry i kredy-w przedsionku bazyliki można nabyć gotowe pakiety. Taca z Objawienia Pańskiego w całym Kościele jest przeznaczona na Misje.

 

Msze święte w Święto Trzech Króli-7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00 i 17.00.

 

Pomimo obostrzeń związanych z pandemią i utrudnionego dostępu do liturgii, postarajmy się i w tym roku oznaczyć pobłogosławioną kredą drzwi naszych domów, pisząc K+M+B lub C+M+B – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Leszek Gęsiak SJ.

Rzecznik Episkopatu zaznaczył, że drzwi domów należy oznaczyć kredą pobłogosławioną w czasie Mszy świętej w kościele. „Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w Eucharystii w Uroczystość Objawienia Pańskiego z powodu pandemii, może użyć do oznaczenia drzwi kredy przyniesionej z kościoła w roku ubiegłym” – wyjaśnił.

Ks. Gęsiak wskazał także na oficjalną wykładnię Kościoła katolickiego w kwestii oznaczania kredą drzwi domów i mieszkań, która jest zawarta w „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”, opublikowanym 17 grudnia 2001 roku przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

 „Drzwi naszych domów lub mieszkań oznaczamy cyframi nowego roku oraz inicjałami imion świętych Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara (K+M+B 2021) lub w wersji łacińskiej (C+M+B 2021), co możemy również przetłumaczyć jako +Christus mansionem benedicat+ (Niech Chrystus błogosławi [ten] dom)” – przypomniał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

 

2.W Uroczystość Trzech Króli zapraszamy na tradycyjny Koncert Kolęd naszego chóru Cantores Minores Basilica Sancti Andreae pod batutą ks. Roberta na godz. 17.45,/ po Mszy świętej wieczornej./Przypominamy o ograniczeniach – dopuszczalna liczba wiernych w bazylice to 61 osób.

 

 


II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU

 

Ogłoszenia   - Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu -3.01.2021 r.

 

 1.W środę- 6 stycznia będzie Uroczystość Objawienia Pańskiego- znane jako Święto Trzech Króli. Na każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie kadzidła, mirry i kredy-w przedsionku bazyliki można nabyć gotowe pakiety. Taca z Objawienia Pańskiego będzie na dzilo misyjne Koscioła.

 

2.W Uroczystość Trzech Króli zapraszamy na tradycyjny Koncert Kolęd naszego chóru Cantores Minores Basilica Sancti Andreae pod batutą ks. Roberta na godz. 17.45,/ po Mszy świętej wieczornej./Przypominamy o ograniczeniach – dopuszczalna liczba wiernych w bazylice to 61 osób.

 

3.W I czwartek miesiąca modli się Kościół o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz oddaje cześć Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi .

 

4.27 Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika będzie od najbliższego czwartku do niedzieli . Zapraszamy do słuchania najlepszych wykonań Bożonarodzeniowych pieśni na stronie www.mfkip.pl. Od czwartku do soboty dostępna będzie transmisja na żywo przesłuchań finałowych 140 solistów, chórów i zespołów z 6 krajów, a w niedzielę o godz. 16.00 rozpocznie się Koncert Galowy z ogłoszeniem zwycięzców.

5.W minionym roku 2020 udzielonych zostało w naszej parafii 130 chrztów. Do I komunii Świętej przystąpiło 143 dzieci. Sakrament bierzmowania przyjęło 144 młodych katolików, a sakrament małżeństwa zawarło 46 par narzeczonych. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy 255 parafian. Wielkie wydarzenie w naszej parafii minionego roku- to 100-lecie istnienia przy parafii III Zakonu Świeckich św. Franciszka i na tę okoliczność otrzymaliśmy z Watykanu dar szczególnego odpustu/ będziemy mówić o warunkach skorzystania z tego daru miłosierdzia./ Ciekawą formą duszpasterstwa staje się coraz bardziej Internet. Strona internetowa naszej parafii odnotowała w ciągu dwóch i pół roku 430 537 wejść.

Udało się nam zakończyć prace konserwatorskie Ołtarza Przemienienia Pańskiego i obrazu Ecce Homo z Ołtarza Ukrzyżowania Pańskiego- trwają nadal prace konserwatorskie przy stallach spod chóru. W kaplicy św. Jana Kantego odnowiono malowanie i zainstalowano wentylację.

 

 Były w minionym roku prowadzone prace modernizacyjne ogrzewania w domu parafialnym oraz odnowa sanitariatów przy kancelarii. Nasza parafia w sposób stały dba o wszystkie obiekty stanowiące własność parafii. Jako pomoc finansową dla prac konserwatorskich otrzymaliśmy od Konserwatora Województwa Małopolskiego na Ołtarz Przemienienia Pańskiego sumę w wysokości 60 000 zł., a od Marszalka Województwa Małopolskiego  na obraz Ecce Homo i zabezpieczenie Poliptyku Olkuskiego sumę w wysokości 45 000 zł. Parafia na te prace konserwatorskie z własnych środków zapłaciła sumę w wysokości 117 684 zł- parafia jest bardzo wdzięczna za to wsparcie prowadzące do podnoszenia piękna i trwałości naszej bazyliki. Wielkim wyróżnieniem dla parafii był film dokumentalny na TVP 3 Kraków 26 grudnia o godzinie 19,17-/ powtórzenie będzie 6 stycznia na TVP3 Kraków o godzinie 10.30/ - tytuł filmu dokumentalnego- Olkuskie organy. Wyżej wymienione prace- to te najważniejsze- Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom za wszystkie ofiary składane na tacę, w kancelarii i na konto parafialne.

 

 

6.Tradycyjna forma kolędy, zwanej wizytą duszpasterską, w tym okresie świątecznym, z racji pandemii i zgodnie z zaleceniem księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka zostanie przełożona na inny bezpieczny termin, lub przybierze inną formę, uwzględniającą wszelkie  zalecenia stanu pandemii.

 

Zmarli Parafianie w miesiącu grudniu - ś p:

 Halina PODOLSKA – SOBCZAK, Włodzimierz KUBICZEK, Aleksy DELA, Mariusz MARSZAŁEK, Stanisław SUPERNAK, Jolanta WÓJCICKA, Edward KRÓL, Zofia OSUCH, Bronisława SOLECKA, Wanda OSUCH, Marek KLUCZEWSKI, Maria CHWAST, Władysława ULINIARZ, Andrzej BURZYCH, Cecylia KALIŚ, Danuta PILCH, Ryszard GIL, Marta WADOWSKA, Marian GAD, Janusz WZIĄTEK, Anna OSUCH, Gabriela NOCOŃ, Zdzisław PILCH.-

 

 Ojcze nasz… Zdrowaś Mario …Wieczny odpoczynek….

 


  Zasady przetwarzania danych

  Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

  Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Bazylika św. Andrzeja, siedziba: Olkusz, Szpitalna 1.