WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
BAZYLIKI ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
W OLKUSZU

 

Orędzie Biskupa Sosnowieckiego na czas epidemii:

 

Liturgia

2020-04-08, Środa, Rok A, II, Środa Wielkiego Tygodnia
Iz 50, 4-9a
Ps 69 (68), 8-10. 21-22. 31 i 33-34 (R.: por. 14c)
Aklamacja
Mt 26, 14-25
2020-04-09, Czwartek, Rok A, II, Wielki Czwartek
Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9
Ps 89 (88), 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)
Ap 1, 4b. 5-8
Iz 61, 1
Łk 4, 16-21
2020-04-10, Piątek, Rok A, II, Wielki Piątek Męki Pańskiej
Iz 52, 13 – 53, 12
Ps 31 (30), 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25 (R.: por. Łk 23, 46)
Hbr 4, 14-16; 5, 7-9
Por. Flp 2, 8-9
J 18, 1 – 19, 42

Linki    Zasady przetwarzania danych

    Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

    Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Bazylika św. Andrzeja, siedziba: Olkusz, Szpitalna 1.