WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
BAZYLIKI ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
W OLKUSZU

 

 

 

Liturgia

2021-04-14, Środa, Rok B, I
Dz 5, 17-26
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 7a)
Por. J 3, 16
J 3, 16-21
2021-04-15, Czwartek, Rok B, I
Dz 5, 27-33
Ps 34 (33), 2 i 9. 17-18. 19-20 (R.: por. 7a)
Por. J 20, 29
J 3, 31-36
2021-04-16, Piątek, Rok B, I
Dz 5, 34-42
Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: por. 4ab)
Mt 4, 4b
J 6, 1-15

Linki    Zasady przetwarzania danych

    Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

    Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Bazylika św. Andrzeja, siedziba: Olkusz, Szpitalna 1.