Ogłoszenia

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Duszpasterze

 

Ks. MIECZYSŁAW MIARKA

- proboszcz parafii
- kanonik gremialny i prepozyt Kapituły Kolegiaty Olkusko - Pilickiej,

- kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Sosnowcu

- kapelan honorowy Jego Świątobliwości

 

 

Ks. STEFAN ROGULA

- penitencjarz,
- kanonik gremialny Kapituły Wiślickiej,
- kanonik gremialny i prepozyt Kapituły Kolegiaty Olkusko - Pilickiej,
- wizytator urzędów i parafii dziekańskich,
- sędzia diecezjalny,
- kapelan honorowy Jego Świątobliwości,
- e-mail: rogula@bazylika.pl

 

Ks. Tomasz Karaś

- wikariusz,

- prefekt SP nr.5 

 

 

Ks. Robert Żwirek

referent ds.muzyki sakralnej

- rezydent

- opiekun chóry parafialnego i Cantores Minores Basilica Andreae

 

 

Ks. Paweł Gielec

- wikariusz,

- prefekt ZS nr 3 w Olkuszu

 

 

Ks. Grzegorz Woszczek

- wikariusz

- prefekt I LO

 

Ks. dr Antoni Mańka

-pomoc duszpasterska

    Zasady przetwarzania danych

    Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

    Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Bazylika św. Andrzeja, siedziba: Olkusz, Szpitalna 1.