Ogłoszenia

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
- w III niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 14:30

- w uzasadnionych przypadkach w kancelarii parafialnej można uzgodnić inny termin

- świadek musi mieć ukończone 16 lat oraz sakrament bierzmowania   


SAKRAMENT BIERZMOWANIA
-w terminie ustalonym przez księdza biskupa

- świadek musi mieć ukończone 16 lat oraz sakrament bierzmowania    


SAKRAMENT EUCHARYSTII
porządek liturgii podany w zakładkach: Msze Święte 

 


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA W BAZYLICE
z Sakramentu Pojednania można skorzystać:
- w dni powszednie: podczas każdej Mszy św.
- w niedziele i święta: pół godziny przed Mszą św.

- w pierwszy piątek miesiąca : od godziny 16.00 do wieczornej Mszy Świętej


- w kaplicy św. Jana Kantego w dni powszednie od godziny 10.00 do godziny 11.00

 


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
wszystkie sprawy związane z Sakramentem Małżeństwa załatwiamy osobiście w kancelarii parafialnej

 

 

NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest:
- w Bazylice: osobom starszym i chorym podczas rekolekcji adwentowych i wielkopostnych
- w tym samym okresie kapłani nawiedzają osoby, które wyraziły wolę przyjęcia tego sakramentu, zgłaszając to wcześniej w zakrystii lub kancelarii parafialnej
- Pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej: w Adwencie i Wielkim Poście
- w każdą pierwszą sobotę miesiąca, przez cały rok, kapłani nawiedzają z Komunią św. osoby starsze i chore, które tego pragną

 

 

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH


PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

 

 1. Dziecko mogą zgłosić do chrztu wyłącznie jego rodzice lub inni opiekunowie prawni, którzy sprawują nad nim całodobową opiekę.
 2. Dziecko może zostać ochrzczone wyłącznie na prośbę przynajmniej jednego z wymienionych wyżej opiekunów (matka lub ojciec, ewentualnie inny opiekun prawny, który całodobowo opiekuje się dzieckiem).
 3. Osoba, która prosi o chrzest dziecka musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, bowiem podczas liturgii chrztu złoży w jego imieniu wyznanie wiary i przyjmie na siebie odpowiedzialność za wychowanie je w wierze.
 4. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.
 5. Przy zgłoszeniu rodzice przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: swoje dowody osobiste, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 6. Rodzice podają dane osobowe chrzestnych: Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny (data zawarcia sakramentu małżeństwa, nazwa miejscowości oraz wezwanie parafii w których ten sakrament był zawierany).
 7. Chrzestnym może być wyłącznie wierzący i praktykujący katolik, który przyjął sakrament bierzmowania.

 

  

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

 

KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA DLA NARZECZONYCH

TERMINY: najbliższy termin-Kurs przedmałżeński - 1 i 2 października 2022 r.

                                                                                                    

 

 

Prosimy o zapoznanie się również z informacją, jakie dokumenty są wymagane w ramach przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa - szczegóły u dołu strony.

 

 

 FORMA: Jest możliwość uczestniczenia w katechezie przedmałżeńskiej, która obejmuje jeden weekend – sobota i niedziela. Na tym kursie liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Ponadto mogą w nim uczestniczyć tylko pary (wykluczone jest uczestnictwo tylko narzeczonej lub tylko narzeczonego).

Dopełnieniem spotkań jest udział w dwóch spotkaniach w poradni życia rodzinnego.

 

 

 

Bliższe informacje i zapisy: p. Andrzej Cieślik, nr tel. 507868390

 

Poradnia Życia Rodzinnego: p. Elżbieta Pomierna - tel. 514 908 460,   501 694 546

 

 

Dokumenty wymagane do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

 1. metryki chrztu – aktualne- z adnotacją o bierzmowaniu
 2. dowody osobiste
 3. zaświadczenia z USC (do zawarcia małżeństwa konkordatowego) lub dokument ślubu cywilnego
 4. ostatnie świadectwa z religii
 5. świadectwa katechizacji przedmałżeńskiej
 6. zaświadczenia z Poradni Życia Rodzinnego
 7. Jeżeli obydwoje narzeczeni są spoza naszej Parafii, potrzebna jest licencja lub zgoda na spisanie protokołu przedmałżeńskiego i pobłogosławienie małżeństwa, od własnego Proboszcza.

W przypadku ślubu konkordatowego po odebraniu dokumentów z USC należy się zgłosić z powyższymi dokumentami - NIE PÓŹNIEJ NIŻ DWA I PÓŁ MIESIĄCA PRZED ŚLUBEM - do kancelarii parafialnej. Jeśli wcześniej został zawarty związek cywilny należy się zgłosić do kancelarii 3 miesiące przed ślubem.

 

 

  Zasady przetwarzania danych

  Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

  Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Bazylika św. Andrzeja, siedziba: Olkusz, Szpitalna 1.